Muayenehanelerimiz ve Muayenehane Açma Hakkımız İçin Meydanlardaydık


  • Haziran 06, 2011
  • 3431

Hekimlik mesleğinin bağımsızlığının yegâne göstergesi olan muayenehaneler 4 Ağustos’tan itibaren kapatılmaya mecbur bırakılıyor. 

Bilindiği gibi, 3 Ağustos 2010 yönetmeliğinin ardından çıkarılan 25 Eylül 2010, 6 Ocak 2011 ve 7 Nisan 2011 tarihlerinde ilgili yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle yeni muayenehane açmak neredeyse imkânsız hale getirilmiş ve var olan muayenehanelerin de kapatılması adeta amaç edinilmişti. İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu, sadece muayenehane hekimliği yapan hekimler başta olmak üzere süreçten mesleki bağımsızlığı kısıtlanan tüm hekimlerin zarar göreceği gerçeğinden hareketle bir dizi etkinlik başlattı.

Yapılan bu düzenlemeler çerçevesinde İstanbul Tabip Odası geçtiğimiz gün (05.06.2011) Kadıköy ve Bakırköy’de birer basın açıklaması düzenledi. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören ve Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Hasan Oğan, Dr. Süheyla Ağkoç ve Dr. Ali Özyurt’un hazır bulunduğu açıklamaların Kadıköy’deki ayağına Kadıköy Belediye Başkanı Av. Selami Öztürk, Bakırköy ayağına ise CHP Milletvekili F. Mevlüt Aslanoğlu destek verdi.

Yapılan açıklamalarda, ruhsatlı ve çalışır durumda bulunan muayenehanelerden deprem yönetmeliği, yangın yönetmeliği, imar ruhsat yönetmeliğine uygunluk belgelerinin yanı sıra kapı, merdiven, asansör gibi fiziki koşullarla ilgili ölçülerin dayatılmakta olduğunun altı çizildi. Getirilen yapısal düzenlemeleri anti demokratik ve bilimdışı bulan hekimler ülkedeki yapılaşmanın %80’inin ruhsatsız ve yeni yönetmeliklere uymadığı göz önünde bulundurulduğunda, muayenehanelerden bu koşulların beklenmesinin akıl dışı olduğunu vurgulandı.

Açıklamalarda ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesindeki bu düzenlemelerle, hekimlerin ucuz iş gücü haline getirilerek büyük hastane tekellerine mecbur bırakılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Etkinliklerin fotoğrafları için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!