Özel Hekimlik Komisyonu’ndan Önemli Duyuru


  • Haziran 14, 2011
  • 3061

Değerli Meslektaşımız,
Bildiğiniz üzere 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren yasal, ruhsatlı muayenehaneler kapatılacak. 3 Ağustos 2010 tarihinde yayınlanan Yönetmelik gereği istenen fiziki koşullar bugüne dek yeni muayenehane açılmasına olanak tanımadığı gibi bundan sonra da var olan muayenehaneleri de kapatmış olacak.

Bu süreç, hekimlerin mesleklerini serbestçe sürdürebilme haklarını tamamen ortadan kaldıracak ve hekimlerin sağlık patronlarının yanında bir sağlık çalışanı olmasını kesinleştirecektir. Yani herhangi bir nedenle mesleğinizi serbest ve özgür olarak, muayenehane hekimi olarak yapmak istediğinizde artık bu hakka sahip olamayacaksınız.

Bu hakkın elimizden alınması bizleri sağlık patronlarına karşı daha güçsüz ve bağımlı kılacaktır.
Hekim olarak buna dur dememiz, sorunu tüm hekimlere, halka ve yöneticilere anlatmamız gerekiyor. Çünkü muayenehanelerin varlığı halk açısından da hekim seçme hakkıdır.

“Muayenehaneme, Muayenehane Açma Hakkıma Dokunma” başlığında yürütülen çalışmalara katılmanın, maddi ve manevi destek vermenin hekimlerin en temel görevi olduğunu düşünüyor ve sizleri katkı, destek sunmaya davet ediyoruz.
Konunun halka duyurulması, destek sağlanması, çözüm yönünde toplumsal ve mesleki baskı oluşturulması için medya olanaklarının daha yoğun kullanılması gerekiyor. Bu da doğal olarak ekonomik açıdan bir bütçenin oluşturulmasını zorunlu kılıyor. Yapmak istediklerimiz için (film çekimi, tam ya da yarım sayfa gazete ilanları, TV-radyo spot ilanları, internet ilanları) TTB ve İTO olanaklarının yanı sıra hekim olarak maddi katkı sunmanız da önemli.

Ayrıca üyesi bulunduğunuz uzmanlık derneklerini de maddi ve manevi açıdan sürecin içine katmak için göstereceğiniz çaba büyük önem taşımaktadır.

Tüm bu çalışmalar için yapacağınız katkılar “Muayenehaneme, Muayenehane Açma Hakkıma Dokunma” mücadelesi çerçevesinde oluşturulan (Dr. Selçuk Erez, Dr. Şükrü Güner, Dr. Gazi Zorer, Dr. İbrahim Sözen, Dr. Ümit Şen) çalışma grubu tarafından kontrol edilecek ve sizlere her türlü bilgi sürekli aktarılacaktır.

Ayrıca çalışmalara maddi ve manevi destek sağlayan üye ya da derneklerimiz istedikleri takdirde oluşturulan web sayfasında (www.muayenehanemedokunma.org) isimlerini açıklatabileceklerdir.

Biz hekimler olarak yürütülen ve yürütülecek olan bu çalışmalara TTB, Tabip Odalarımız ve uzmanlık derneklerimizin yanı sıra maddi ve manevi destek sunmak zorundayız.

Mesleğimiz için, yaşam hakkımız için, yürütülen mücadeleye sende katıl.

İstanbul Tabip Odası
Özel Hekimlik Komisyonu


BANKA BİLGİLERİ :
 
Garanti Bankası Nuruosmaniye Şubesi

Hesap Adı  : İstanbul Tabip Odası
Şube Kodu : 368
Hesap No   : 6296752  
IBAN        : TR35 0006 2000 3680 0006 2967 52
Açıklama  : (Şahıslar için) Adı-Soyadı, (Kurumlar için) Kurum-Dernek Adı ve her koşulda iletişim telefonu belirtilecektir.


Not : Makbuz temini ve destek sağlayanların isimlerinin ilan edilmesi ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak 212 – 513 37 36 no.lu faksımıza yada muhasebe2@istabip.org.tr adresine bildiriniz.


Bu HABERİ Paylaş!