Serbest Çalışma Hakkımız Engellenemez


  • Haziran 26, 2011
  • 4303

3 Ağustos 2010 tarihinde Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmelik gereği, yıllardır sadece muayenehanede hizmet veren hekimler,  fiziki şartları yerine getiremedikleri için muayenehanelerini 4 Ağustos 2011 tarihinde kapatacak ve işsiz kalacaklar.

Muayenehanelere ilişkin yapılan bu bilim dışı uygulamadan 6 Ocak 2011 tarihinde yayınlanan yönetmelikle laboratuarlar ve müesseseler de nasibini aldı. Yapılan düzenlemeyle yeni laboratuar ve müessese açmak imkânsız hale getirildi.

Sağlık Bakanlığı'nın Anayasa Mahkemesi'nin kararını hiçe sayarak yönetmeliklerle fiilen hekimlerin serbest çalışma hakkını elinden alma çabasının Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın gereği ulusal ve uluslar arası özel sağlık tekellerine ve özel hastanelere ucuz iş gücü yaratmak isteyen bu sisteme karşı bugün İstanbul Tabip Odası sabah saatlerinde yapılan forumun ardından Taksim’de bir yürüyüş düzenledi.

1500’den fazla hekimin bir araya geldiği eylem Tünel’de başladı. Tünel’den Taksim’e yürüyen hekimler Gezi Parkı’nda basın açıklaması düzenlediler.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı’nın yapmaya çalıştığının hekimlerin pazarlık güçlerini ortadan kaldırmak ve hekimleri çaresiz  bırakarak sağlık tekellerine mahkûm etmek olduğunu belirtti.

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan ise bugün yapılan eylemin muayenehaneler için değil hekimin serbest çalışma hakkı için yapıldığını vurgulayarak Danıştay’ın bu yönetmelikleri iptal edeceğinden emin olduklarını belirtti. Aksi durumda her sağlık merkezinin, her muayenehanenin birer eylem yeri olacağını belirtti.

Hekimler Sağlık Bakanlığı’nın yönetmeliği çerçevesinde belirlediği ve üzerinde hasta ve hekim giremez yazan kapıya steteskoplarını ve diplomalarını üzerine çakarak eylemlerine son verdiler.

 Basın açıklaması metni için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!