Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Değerlendirme Toplantısı Yapıldı


  • Eylül 21, 2011
  • 2563

25.8.2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Değerlendirme Toplantısı İstanbul Tabip Odası’nda 20 Eylül 2011 Salı akşamı yapıldı.
 
Açılış konuşmasını İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören’in yaptığı toplantı, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Süheyla Ağkoç ‘un yönetmelikte öne çıkan hususlara dikkat çektiği sunum ile devam etti.
 
Sunum sonrası katılımcıların süreç hakkındaki bilgilendirme ve değerlendirmeleri alınarak devam eden toplantıda;
• Yönetmeliğin hazırlanma sürecinde belli isimlerin davet edilip görüşleri alındığı halde, çıkarılan yönetmeliğin neredeyse tamamen farklı olduğu,
• Meslek örgütünün tamamen dışarıda bırakıldığı,
• Yönetmelik yoluyla Bakanlığın ve laboratuvarların eskiye oranla belli bir sistematik içine alındığı, ancak bu yapılırken bazı teknik değerlendirme hatalarının var olduğu,
• Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın bir ayağı olarak laboratuvarların da bu programa bu ve bundan önce çıkan Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları hk. Yönetmelik değişiklikleri ile entegre edildiği,
• Yönetmelikte kamu kurumları ile özel kurumların bir değerlendirildiği,
• Planlama konusunda yaşanacak sıkıntılar,
• Kadro kısıtlaması,
• Kurulması planlanan komisyonun kimlerden oluşacağının belirsizliği,
Laboratuar sınıflandırmalarındaki sıkıntılar,
• Denetleme konusunda belirsizliklerin olduğu,
• Maliyetlerin hizmet bedellerine nasıl yansıyacağı
• Laboratuar branşı olarak algılanan bölümlerin Tıpta Uzmanlık Tüzüğü, eğitim ve yetkiler açısından sorunlar barındırdığı,
•  Hekim dışı laboratuar çalışanlarının bazı sorunlara maruz kalabileceği
 
Gibi konular tartışıldı. Konu ile ilgili uzmanlık dernekleri temsilcilerinin de görüş ve paylaşımlarına yer verildi.
 
İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu’ndan Av. Meriç Eyüboğlu’nun sunumunda da özetlediği gibi Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası’nın yönetmeliğe dava açma hazırlığında olduğu ve bu konudaki teknik desteğin sağlanması konusunda ilgili branş mensuplarının Hukuk Bürosuna iletecekleri destek ve değerlendirmelerinin kıymetli olduğu ifade edildi.

Süreçte Laboratuarlara ilişkin bir çalışma yürütülmesinin ülkemiz sağlık ortamı açısından önemli olacağı dile getirildi ve gönüllü meslektaşlarımızla bir çalışma grubu oluşturuldu. Konuya ilgi duyan tüm meslektaşlarımızı bu alanda çalışmaya davet ediyoruz.


Bu HABERİ Paylaş!