İstanbul Tabip Odası Komisyonları Bir Araya Geldi


  • Ekim 14, 2011
  • 2773

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulunun çağrısıyla tüm komisyonların başkan, sekreter ve yürütme kurulları 13 Ekim 2011 tarihinde İTO- Kadıköy Bürosunda bir araya geldi. Üniversite ve Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu, Asistan Hekimler, Özel Hekimlik, Pratisyen Hekimlik, İşyeri Hekimliği, Tıp Öğrencileri Kolu, Sanat, Kültür, Sosyal, 14 Mart olmak üzere 16 komisyondan 50 kişi katıldı.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören tarafından bir açılış konuşması gerçekleştirildi. Dr. Gören konuşmasında mevcut sağlık ortamının kısa bir değerlendirmesini yaparak gerçekleştirilen bu toplantının gerekliliğine değindi. Prof. Dr. Taner Gören’nin konuşmasının ardından toplantı İTO Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu yönetiminde toplantı başladı. Toplantıda her komisyon çalışmaları, sorunları, ihtiyaçlarına ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.

Toplantı sonunda, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın etkileri göz önüne alınarak etkin bir eylem planı hazırlanması kararı alındı.


Bu HABERİ Paylaş!