Sayın Başbakan'a Acil Şifalar Dileriz


  • Kasım 30, 2011
  • 2164

TTB Merkez Konseyi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Kasım 2011 tarihinde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği ameliyat ve tedavi sürecinde bir süredir sağlık ortamında yapılan düzenlemelere bağlı olarak ortaya çıkan tabloya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. 

 

30.11.2011

BASIN AÇIKLAMASI

Sayın Başbakan’a Acil Şifalar Dileriz

Sayın Başbakan’ın 26 Kasım 2011 tarihinde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi’nde bir sindirim sistemi cerrahisi geçirmiş olduğu ve başarılı geçen ameliyat sonrası sağlığının iyi olduğu bildirilmiştir.

Öncelikle Sayın Başbakan’ın sağlığına bir an önce kavuşmasını diliyoruz.

Ancak tedavi sürecinde yaşanan birkaç “özellik” hekimlik ortamımızda bir süredir yaşananlar açısından dikkat çekici olup, kamuoyu ile paylaşılmasında yarar görüyoruz:

  1. Başbakanın sağlık sorunu ile karşılaşması herkesin, her an sağlık sorunu ile karşılaşabileceği ve sağlığın herkes için süratle çözülmesi gereken bir hak olduğu basit gerçeğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.
  2. Sayın Başbakan’ın daha önce birçok yöneticimizin aksine, ortaya çıkan sağlık sorununu Türkiye’de çözümlemiş olması, Sayın Erdoğan’ın ülke hekimlerine bir güven işareti olarak algılanmış ve tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır.
  3. Sayın Erdoğan bu aşamada her hastanın hakkı olan hekim seçme özgürlüğünü de kullanarak Marmara Üniversitesi’ni tercih etmiş ama hastanenin kadrosunda olmayan bir cerrahi kadro ile sağlık sorununu çözme yolunu seçmiştir.
  4. Söz konusu cerrahi işlemi gerçekleştiren sayın meslektaşımızın bu girişimde son derecede yetkin olduğu ancak 26 Ağustos 2011 tarihindeki KHK çerçevesinde yapılan kısıtlayıcı işlemler nedeni ile uzun yıllar çalıştığı üniversiteden ayrılmak durumunda kalan bir meslektaşımız olması sağlık ortamının içine kasıtlı olarak sokulduğu karmaşık durumun ilginç bir örneği olmuştur.
  5. Yürürlükteki hukuksal mevzuat ile diğer bireyler için yasaklanmış ve Sağlık Bakanı’nın “milli iradeyi temsil ederek” hassasiyet gösterdiği bu uygulama Sayın Başbakan için yürürlükten kaldırılmış gözükmektedir.
  6. Sayın Sağlık Bakanı’nın sağlık hakkı çerçevesinde bu durumu ve uyguladığı politikaların yarattığı sayısız eşitsizliği “milli irade adına” değerlendirmesi beklentimizdir.

Sayın Başbakana bir kez daha sağlıklı bir yaşam dileğimizi iletiyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ

 


Bu HABERİ Paylaş!