Muayenehane Kapanış Bildirimlerini Yapmayan Hekimler İçin Önemli Duyuru


  • Nisan 02, 2012
  • 2797

Kamuda Çalışmasının Yanı Sıra Özel Sağlık Kuruluşlarında/ Muayenehanesinde Çalışan Veya Gerekli Bildirimleri Yapmadığı İçin Çalışır Görünen Hekimlere Önemli Duyuru!

İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından Hastane Başhekimliklerine gönderilmeye başlanan yazılar ile “kamu haricinde herhangi bir özel sağlık kuruluşunda çalışan veya özel muayenehanesi bulunan hekimler varsa ivedilikle disiplin soruşturması açılması” istenmiştir.

Bu çerçevede Başhekimlikler tarafından, hekimlere yazılar tebliğ edilmekte ve hekimin önceki kayıtlarına bakılarak durumuna göre; özel sağlık kuruluşundan ayrıldığı veya muayenehanesini kapatıp-kapatmadığını gösterir belgeleri iletmesi istenmektedir.

Her halukarda bu yazıların “tarafıma tebliğ edilen yazıyı okudum. Kamudaki mesaim dışında bir özel sağlık kuruluşunda çalışmadığımı, işyeri hekimliği yapmadığımı, muayenehanemin bulunmadığını belirtir, ayrıca bu yazı ve dayanağı düzenlemeler nedeniyle uğrayacağım zarar ve ziyanı talep etme hakkım başta olmak üzere, her türlü kazanılmış hakkımı, keza itiraz, dava ve diğer kanuni haklarımı saklı tutarak tebliğ aldığımı bildiririm” tarih-saat-ad soyad-imza kaydı düşülerek tebliğ alınmasını önermekteyiz.

Öte yandan tabelalarını kaldırdığı, muayenehanesinde sağlık hizmeti sunmadığı, hasta kabul etmediği, hatta çalışan personelinin işine son vermek zorunda kaldığı halde kapanış ile ilgili bildirimleri halen yapmamış hekimlerin, hem Vergi Dairesi, hem İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Tabip Odasına kapanış dilekçesi vermesi gereklidir. Bu konumdaki hekimler için hazırladığımız dilekçe örneği ekte yer almaktadır.

Keza bu konumdaki hekimlerin ilgili yazıyı  “tarafıma tebliğ edilen yazıyı okudum. Kamudaki mesaim dışında bir özel hastanede, tıp merkezinde, poliklinikte çalışmadığımı, işyeri hekimliği yapmadığımı, muayenehanemde hasta kabulünü de 2011 yılının Mart ayı itibarıyla sonlandırdığımı, sehven kapanış dilekçesi vermeyi unuttuğumu fark etmem üzerine …tarihinde kapanış işlemlerini tamamladığımı bilgilerinize sunar, ayrıca bu yazı ve dayanağı düzenlemeler nedeniyle uğrayacağım zarar ve ziyanı talep etme hakkım başta olmak üzere, her türlü kazanılmış hakkımı, keza itiraz, dava ve diğer kanuni haklarımı saklı tutarak tebliğ aldığımı bildiririm” tarih-saat-ad soyad-imza kaydı düşülerek tebliğ alması daha uygun olacaktır.

Bilgilerinize sunulur. 28.03.2012İstanbul Tabip Odası
Hukuk BürosuKapanış dilekçesi için tıklayınız

Yazıyı Word belgesi olarak indir


Bu HABERİ Paylaş!