Medula Sisteminin Kapatılması İle İlgili Örnek Yürütmeyi Durdurma Kararı


  • Nisan 06, 2012
  • 3666

1-Muayanehanesi Olan Ve Yanı Sıra Sgk İle Sözleşmeli Sağlık Kuruluşunda Çalışan Hekimlere
“Tercihte Bulunmak İçin 15 Gün” Verildi.
Hatırlanacağı gibi önce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan 20.10.2011 tarih ve 292977 sayılı Genel Yazı tebliğ edilmeye başlandı. Bu yazıda  1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 12. Maddesine atıf yapılarak özetle...

Yazının devam için tıklayınız

Yürütmenin durdurulması kararı için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!