Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu İlk Toplantısını Yaptı


  • Haziran 14, 2012
  • 2334

29 Mayıs 2012’de yapılan İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu seçimleri sonrasında yeni Yürütme Kurulu ilk toplantısını 4 Haziran 2012 Pazartesi günü İstanbul Tabip Odası’nda yaptı.
Görev dağılımının yapıldığı ve çalışma gündemlerinin belirlendiği toplantıda üyeler tarafından Dr. Erdem Birgül Yürütme Kurulu Koordinatörü, Dr. Cihan Ünlüçerçi sekreter olarak seçildi.

Toplantıda ayrıca;

1. Hukuk Bürosu ile iletişimin etkin hale getirilmesine,
2. Muayenehane, özel hastane, laboratuvarlar, tıp merkezleri ve dal merkezleri, hukuk çalışma gruplarının oluşturulmasına,
3. Toplantıların her ayın son Salı günü yapılmasına,
4. Tüm aday olanların Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu çalışmalarına davet edilmesine,
5. Muhasebe açısından Temmuz ayında çıkarılacak yeni Ticaret Kanunu’nun getirdiği sınırlamaların tüm özel hekimlere tanıtılması için özel bir toplantı yapılmasına,
6. Uzmanlık derneklerinin kongrelerinde özel sektör hekimliğinin sorunlarının ve geleceğinin anlatılması için özel oturumlar yapılması için yazılar gönderilmesine,
7. Hastane temsilcilerinin seçilmesine ve bölgesel toplantılar yapılmasına,
8. Gündemde başka madde olmadığından yukarıdaki kararların alınmasına

oy birliği ile karar verildi.


Bu HABERİ Paylaş!