663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Değişiklikler


  • Temmuz 22, 2012
  • 3407

6354 Sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 12 Temmuz 2012 günü resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yasa ile:

Üniversite hastaneleri ve öğretim üyeleri, aile hekimliği uygulamaları, hemşirelik eğitimi gibi sağlık ortamı ve sağlık emekçilerini yakından ilgilendiren, çok sayıda olumsuz sonuçlara yol açacak düzenleme getirilmiştir. TTB Merkez Konseyi ve hukuk bürosu konu ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir.

 

Hukuk Büromuzun değerlendirme yazısı için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!