SGK Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler İçin Acil Duyuru


  • Temmuz 26, 2012
  • 2500

Sayın Meslektaşlarımız,

İl Sağlık Müdürlüğü’nün hekimlere muayenehanelerini kapatmak veya SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşundaki ücretli çalışmalarını sona erdirmek için 15 gün süre tanıdığını ve bu sürenin sonunda tercihte bulunmayan hekimlerin çalışma belgelerinin iptal edileceğini bildiren yazısına ilişkin İstanbul Tabip Odası olarak hukuki süreci başlatma kararı almış bulunuyoruz.

Odamız Hukuk Bürosu’nca hazırlanan bilgi yazısını ekte bilginize sunarız.

Saygılarımızla,

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU

 

MÜDÜRLÜK, 27 TEMMUZ İTİBARİYLE PERSONEL ÇALIŞMA BELGELERİNİN İPTAL EDİLECEĞİNİ BİLDİREN
HUKUKA AYKIRI YAZIYI DOLAŞIMA SOKTU.
İl Sağlık Müdürlüğü, 20.10.2011 tarih ve 292977 sayılı yazısı ile hekimlere muayenehanelerini kapatmak veya SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşundaki ücretli çalışmalarını sona erdirmek için 15 gün süre tanıdığını ve bu sürenin sonunda tercihte bulunmayan hekimlerin çalışma belgelerinin iptal edileceğini bildirmişti.

Keza Müdürlük 31.10.2011 tarih ve 303778 sayılı yazısıyla da hekimlere SGK anlaşmalı ve anlaşmasız özel sağlık kuruluşlarından yalnızca birini tercih etmek ve diğerindeki çalışmalarını sona erdirmek için 15 gün süre tanıdığını ve bu sürenin sonunda tercihte bulunmayan hekimlerin geçici kadrolarına ilişkin çalışma belgelerinin iptal edileceğini bildirmişti.

Hukuk Büromuz ve tek tek hekimler tarafından yargıya taşınan bu yazılarla ilgili, ilk elden yürütmenin durdurulması kararları alınmıştı. Bu kararlar, süreci yavaşlattı ve çalışma belgelerinin iptal edilmesi sürecini engelledi.

Ancak birkaç ay sonra yine aynı yazılar dolaşıma girdi. Önce 16.04.2012 tarih ve 102580 sayılı yazı, ardından 14.06.2012 tarih ve 152924 sayılı yazı hekimlere tebliğ edildi ve önceki yazılara atıf yapılarak, hekimlere yeniden 15 gün “tercih süresi” verildi.

Kısacası İl Sağlık Müdürlüğü yargılama süreçleri devam ettiği, üstelik diğer pek çok şehirde bu işlemlerin hukuka aykırı olduğu karar altına alındığı halde, hekimlere yönelik bu baskı ve tazyikini devam ettirdi.

Şimdi de İl Sağlık Müdürlüğü’nün 18.07.2012 tarih ve 74316 sayılı yazısı ile karşı karşıyayız. Bu yazıda da tıpkı öncekilerde olduğu gibi, 1219 sayılı Kanun’un 12. maddesine atıf yapılmakta ve çalışma şekilleri bu kanun maddesine uygun olmayanlar için;

“a) Muayenehanesi bulunan hekimlerin özel sağlık kuruluşundaki Personel Çalışma Belgelerinin iptal edilmesi,

b) SGK ile anlaşmalı ve SGK ile anlaşması olmayan özel sağlık kuruluşunda çalışan hekimlerin “geçici kadrolu” Personel Çalışma Belgelerinin iptal edilerek görevlerinin sonlandırılması…

istenmiştir.

19.07.2012 tarihinde ilçe kaymakamlıklarına gönderilen 183181 sayılı yazıyla da; “hekimlerin görevlerinin 27.07.2012 tarihinde sonlandırılarak SGK’ya bildirileceğinin ilgili mesul müdürlere tebliği ve hekimler adına düzenlenen personel çalışma belgelerinin Müdürlüğe gönderilmesi” istenmiştir.

Anlaşılacağı üzere, bu kez hekimlere herhangi bir yazı tebliğ edilmemekte, herhangi bir süre verilmemekte, doğrudan/re’sen iptal işlemi yapılacağı bildirilmektedir.

Yönetim Kurulu -önceki süreçte olduğu gibi- konunun aciliyetini de dikkate alarak, bu işlem ve uygulamaya karşı, hukuki işlemleri başlatma kararı almış ve Hukuk Büromuzu görevlendirmiştir. Adli tatil nedeniyle, kısa süre içinde olumlu bir sonuç almak mümkün görünmese de, bu işlem en kısa sürede idari yargıya taşınacaktır.24.07.2012
İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu

Bu HABERİ Paylaş!