Muayenehaneleri Valilik Tarafından Re’sen Kapatılan Hekimler İçin Acil Ve Önemli Duyuru


  • Temmuz 26, 2012
  • 2448

Sayın Meslektaşlarımız,

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak; İstanbul Valiliği’nin “kamuda çalışmakta olup aynı zamanda muayenehanesi olan hekimlerin muayenehanelerinin re’sen kapatıldığı” yönündeki tebliğini idari yargıya taşımaya karar vermiş bulunuyoruz.

Ekte Odamız Hukuk Bürosu’nun konuya dair bilgi ve dikkat edilecek hususlarla ilgili yazısını bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU


MUAYENEHANELERİ VALİLİK TARAFINDAN
RE’SEN KAPATILAN HEKİMLER İÇİN
ACİL Ve ÖNEMLİ DUYURU!Bilindiği gibi 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), 26.08.2011 günü yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Adalet Bakanlığı’nın teşkilat ve görevleriyle ilgili bu KHK’nın altı maddesiyle çalışma sınırlamaları/yasakları yeniden getirilmişti.
Anayasa Mahkemesi 18.07.2012 tarihinde 650 sayılı KHK’nın hekimlere çalışma sınırlaması getiren altı maddesini; Bakanlar Kurulu’na KHK çıkarma yetkisi veren 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında bulunmayan konularda düzenleme yapıldığı gerekçesiyle iptal etti. Bu kararın yürürlülük tarihini ise kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasından altı ay sonra olarak belirledi.

İptal kararının etkisi ve sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler sürerken, İstanbul Valiliği’nin bir yazısı dolaşıma girdi. 18.06.2012 tarih ve 61623 sayılı bu kararda; “650 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olarak ilimizde faaliyet gösteren kamu hastanelerinde görevlerine devam ederken, ekli listede belirtilen adreslerdeki muayenehanelerinin kapanış işlemlerini yapmadıkları tespit edilmiş olup, söz konusu muayenehaneler 18/06/2012 tarih ve 61623 sayılı Valilik makam oluru ile kapatılmış ve kapanış işlemleri kayıt altına alınmıştır.” denilmektedir. Yazı ilçe kaymakamlarına gönderilmiş ve son birkaç gün içinde hekimlere tebliğ edilmeye de başlanmıştır.

Oysa bu “kapatma” kararının dayanağı olan 650 sayılı KHK, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Kaldı ki (Anayasa Mahkemesi karar vermemiş olsaydı bile) ne 650 sayılı KHK, ne de diğer mevzuatta, usulüne uygun bildirimleri yaparak açılmış muayenehanelerin, Valilik tarafından re’sen kapatılmasına dayanak oluşturabilecek bir düzenleme bulunmaktadır. Daha açık ifadeyle İstanbul Valiliği’nin, muayenehaneleri kapatma yetkisi yoktur. Valilik yetkisi dahilinde olmayan bir konuda işlem tesis etmiştir.

Bu çerçevede;
1- “muayenehanelerinin kapatıldığına” ilişkin ekte bir örneği bulunan içerikte tebligat yapılmak istenen hekimlerin öncelikle; “Bu tebligat; 1219 sayılı Kanun’a, hekimlerin çalışma yasaklarını kaldıran Anayasa Mahkemesi kararına, Anayasa’ya ve evrensel hukuk ilkelerine aykırıdır. Re’sen kapatma kararına dayanak olduğu belirtilen 650 sayılı KHK da Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu tebligat nedeniyle uğrayacağım her türlü zarar ve ziyanı talep etme hakkım başta olmak üzere, her türlü kanuni hakkımı saklı tutarım” şerhi düşerek imzalamalarını, bu şerhin yer aldığı belgenin bir örneğini almalarını hatırlatıyor,

2- Yönetim Kurulu’nun, söz konusu işlemin hem İstanbul Tabip Odası adına, hem bir hekim adına idari yargıya taşınmasına karar verdiğini bilgilerinize sunarak, örnek dava açmak isteyen hekimlerin en kısa sürede Hukuk Büromuz ile bağlantı kurmasını rica ediyoruz.25.07.2012
İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu


İl Sağlık Müdürlüğü yazısı için tıklayınız.
Bu HABERİ Paylaş!