Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS) Genel Kurulu Strasbourg’da Toplandı


  • Ekim 19, 2012
  • 2630

Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS) Genel Kurulu 12-13 Ekim 2012 tarihlerinde Strasbourg'da yapıldı. Genel Kurula İstanbul Tabip Odası adına, TTB Özel Hekimlik Kolu ve İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Selçuk Görmez katıldı.

Genel Kurul'da FEMS Başkanı Claude Wetzel, ekonomik krizin tüm Avrupa'yı etkilediğini belirterek bütçeden sağlık hizmetlerine ayrılan payda yapılan kesintiler nedeniyle sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının ve halka sağlık hizmet sunumunun giderek kötüleştiğine dikkat çekti.

Genel Kurul'da sağlık hizmetlerinde işgücü ve çalışma koşulları ile hekim ücretleri konusundaki yapılan sunumlarda son üç yıl zarfında Yunanistan başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde sağlık çalışanlarının ücretlerinin %10-30 oranında azaldığı, haftalık çalışma sürelerinin Avrupa Birliği ortalaması olan 37 saatin çok üzerine çıkarak 48 saati geçtiği, sağlık alanında ciddi bir işgücü açığı ortaya çıktığı, hekimlerin kendisini mutsuz ve tükenmiş hissettiği, hastanelerde bekleme sürelerinin uzadığı ve hekimlerin yapması gereken bazı uygulamaların hekim açığı nedeniyle hekim dışı sağlık çalışanlarına yaptırıldığı dile getirildi.

Sağlık alanındaki ticarileşmenin halkın sağlık hizmetlerine eşit bir şekilde erişmesini engelleyeceği ve gelecek için bir çözüm olmadığı vurgulanarak Mart ayında İngiliz Sağlık Sisteminde yapılan ve özel sektörü güçlendirecek düzenlemelerden duyulan endişeler ifade edildi.

Üye ülkelerin ulusal sağlık raporlarının da tartışıldığı Genel Kurul’da İstanbul Tabip Odası tarafından hazırlanan Türkiye Raporu İTO FEMS temsilcisi Dr. Selçuk Görmez tarafından sunuldu.

2012-2015 dönemi için yapılan seçim sonucunda yeni yönetim kurulunun belirlendiği Genel Kurul'da başkanlığa Dr.Enrico Reginato (İtalya), başkan yardımcılıklarına ise Dr. Pavel Oravec (Slovakya) ile Dr. Serdar Dalkılıç (Fransa) seçildiler.

Türkiye Sağlık Raporu için tıklayınız. ( Türkçe )

Türkiye Sağlık Raporu için tıklayınız. ( İngilizce )


Bu HABERİ Paylaş!