Tıp Merkezi, Dal Merkezi, Özel Poliklinik Sahibi/Ortağı Olan Hekimlerimizin Dikkatine


  • Kasım 08, 2012
  • 3008

Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği gibi sağlık alanında yaşanan “dönüşüme” ve hekimler aleyhine sıklıkla değişen hukuki düzenlemelere, kararlılıkla karşı çıktık/çıkıyoruz.

Mücadelemizi imza kampanyaları, sokak eylemleri, iş bırakmalar gibi pek çok araçla yürütmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede mesleğin, meslektaşların ve sağlık hakkının/sağlık hizmetinin aleyhine olduğunu gördüğümüz tüm düzenlemeleri yargı önüne taşıyor, Mahkemeler tarafından konunun tüm boyutlarıyla anlaşılması, yürütmesinin durdurulması ve/veya iptal kararları verilmesi için yoğun bir uğraş veriyoruz.  

Oysa mevcut hukuk sistemi, meslek odalarına (sendikalardan farklı olarak) üyeleri adına dava açma yetkisi vermiyor. Meslek odası tüzel kişiliği adına açtığımız davalardan sonuç almak ise, her zaman mümkün değil. Kimi durumlarda o işlemden doğrudan zarar gören hekim adına dava açmak gerekli ve hatta zorunlu olabiliyor. Üstelik kişisel mağduriyet, pek çok durumda davanın süratini de olumlu ekiliyor.

Tıpkı, muayenehanelerin yanı sıra poliklinikler, dal merkezleri ve tıp merkezlerinin düzenlendiği Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te olduğu gibi.

Bu Yönetmelik düzenlemeleri ile ilgili olarak çok sayıda dava açtık. Pek çok madde yönünden yürütmenin durdurulması ve iptal kararları da aldık. (Ancak bu kararların mürekkebi kurumadan, “yeni” düzenlemeler yapan bir Sağlık Bakanlığı ile karşı karşıyayız.)

Yargının önüne hiç taşınmamış olan düzenlemelerin yanı sıra, dava açıldığı halde yürütmenin durdurulması ve/veya iptal kararı verilmeyen düzenlemeler de mevcut.

Bu nedenlerle ve Yönetmeliğin (10.03.2010 tarihinde yürürlüğe giren) Geçici 2. maddesine göre mevcut (açılmış olan) poliklinik ve tıp merkezlerinin 31.12.2013 tarihine kadar bina şartları ve diğer koşullara “uyum” sağlaması gerektiği de dikkate alınarak, bu konuda bireysel/örnek dava açılmasına karar verdik.

Bu amaçla hali hazırda bir sağlık kuruluşunun (tıp merkezi, dal merkezi, poliklinik) sahibi ve/veya ortağı olan ve 2013 yılı sonuna kadar oldukça ağır koşullara “uyum” sağlaması beklenen bir başvurucu adına, Hukuk Büromuz eliyle örnek dava açmak arzusundayız.

Mevcut durumu dava açmak için uygun olan meslektaşlarımızın, 19 Kasım 2012 Pazartesi gününe kadar, Özel Hekimlik Komisyonu sekreterliğine başvurmalarını öneririz.08.11.2012

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu


Bu HABERİ Paylaş!