Tıp Merkezi, Dal Merkezi, Özel Poliklinik Ve Laboratuvar Hekimleri, Gelecekleri İçin İstanbul Tabip Odası’nda Biraradaydı.


  • Kasım 30, 2012
  • 3339

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından “TIP MERKEZLERİ, DAL MERKEZLERİ ÖZEL POLİKLİNİK VE LABORATUVARLARI 2013 YILINDA NELER BEKLİYOR?” konulu toplantı 27 Kasım 2012 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
Yaklaşık 150 katılımcının bulunduğu toplantının açılış konuşmasını İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören yaptı.

Özel Hekimlik Komisyonu Koordinatörü Dr. Erdem Birgül’ün moderasyonunu yaptığı toplantıda, açılış konuşmasının ardından İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ümit Şen tarafından Kasım ayı içerisinde yapılan ve konu ile ilgili tıp merkezi/dal merkezi/ poliklinik ve laboratuvarların hekim yönetici ve çalışanlarının katılımı ile gerçekleştirilen anket ve sonuçları katılımcılarla paylaşıldı.

Anket sonuçlarının değerlendirilmesini, Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu üyesi Dr. Ali Şeker’in tıp merkezleri, dal merkezleri, polikliniklerle ilgili yönetmelik değişikliklerinin analizi ve beklenen gelişmeleri içeren sunumu izledi.

Son konuşma, İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu'ndan Av. Meriç EYÜBOĞLU tarafından gerçekleştirildi. Yönetmelik değişiklikleri konusunda hukuki durum ve açılan davalar hakkında bilgi aktarımında bulunuldu.

Toplantının ikinci kısmında hekimler söz alarak sorunlarını ve beklentilerini dile getirdiler.

Sorunlar ve beklentiler anket sonuçları ile uyumluydu:

•    Hekimlerin yıllar süren maddi, emek ve bilgi birikimi ile oluşturulan, dal merkezleri, tıp merkezleri, poliklinikler, laboratuvarlar, diyaliz merkezleri, görüntüleme merkezlerinin, gerçekleştirilmesi neredeyse olası olmayan koşulların dayatılması ile kapanmaya zorlanması, hekimler arasında büyük bir gelecek kaygısı, belirsizlik, güvensizlik ve çaresizliğe yol açmaktadır.
•    Hekimlere ait küçük ölçekli işletmelerden talep edilen fiziki koşulların özel ve devlet hastanelerinden istenmemesi hakkaniyet ilkesi ile uyuşmamaktadır.
•    Devletin devamlılığı kuralına güvenip, yatırım yapan hekimlerin yatırımları heba olmaktadır.
•    Özel sağlık alanında önemli bir alan yok olmakta, hekimlerin serbest çalışma hakları ellerinden alınmaktadır.
•    Planlama adı verilerek uygulamaya konan kadro uygulaması ile hekimler işsiz kalmakta, işletmeler kadrosuzluktan yeterli hekim bulamamaktadır.
•    Hastalar hekimlerini özgürce seçememekte, hastanelere yönlendirilmektedir.
•    Hekimlerin aleyhine değişen hukuki düzenlemelere karşı imza kampanyaları, yürüyüşler, iş bırakma gibi etkinliklerde bulunulmalıdır.
•    Yürütmenin durdurulması için yargıya başvurulmalı, hukuki mücadele sürdürülmelidir.

Bu konuda gelişmeleri izlemek, bundan sonra izlenecek yolu belirlemek amacı ile Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu ile koordineli olarak gönüllülük temelinde çalışacak, tıp merkezi/dal merkezi/poliklinik/laboratuvar hekimlerinden oluşan bir alt komisyon oluşturuldu ve iki hafta sonra yeni bir toplantı yapılması kararlaştırıldı.

Anket sonuçları için tıklayınız.

Anket Değerlendirmesi için tıklayınız.

Toplantıda dağıtılan bilgilendirmeler için tıklayınız.

 


Bu HABERİ Paylaş!