Sağlık Net 2 Sistemine Veri Gönderimi


  • Aralık 05, 2012
  • 3448

Sağlık Net 2 Sistemine Veri Gönderimi Hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan Hastaların Özel Hayatlarına Saygı Gösterilmesi İstendi

Sağlık Bakanlığı’nın talimatı üzerine İl Sağlık Müdürlükleri, gönderdikleri yazılarda bütün muayehanelerden, özel sağlık kuruluşlarından, hastaların kişisel sağlık bilgilerini istemektedir. Söz konusu yazılarda 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren  özel sağlık kuruluşları tarafından Sağlık Net 2 sistemine veri gönderiminin zorunlu olacağı, USVS 2.0 kapsamında yer alan verileri sisteme göndermek için entegre yazılım temin etmeleri gerektiği bildirilmektedir.

Gönderilmesi istenen bilgiler içinde;  bütün kimlik, adres, iletişim bilgileri, hamilelik testleri, sağlık geçmişi, özürlülük durumu, medeni hal, alkol-madde-sigara kullanımı, iş, meslek, öğrenim durumu, gelir durumu, hastalık şikayetleri, hastanın öyküsü(anemnezi), bütün tetkik sonuçları, tetkik istenen kurumlar,15-49 Yaş arası kadınların, doğum, düşük türü ve sayıları, kadın sağlığı İşlemleri, kullanılan aile planlaması yöntemi, gebelik tespiti sonuçları, son adet tarihi, babanın kan grubu, gebe olduğu tespit edilmiş olsun ya da olmasın, doğum ya da düşükle sonuçlanan tüm gebelikler, ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm koruyucu hekimlik, teşhis ve tedavi işlemleri ve daha pek çok bilgi yer almaktadır.

Hastaların rızasını almaksızın, kişisel sağlık bilgilerinin otomatik olarak toplanıp işlenmesinin özel hayatın gizliliğine, hekimlerin sır saklama yükümlülüğüne, hastaların mahremiyet hakkına aykırı olduğu bilinmektedir.  Bu yanlışlığın düzeltilmesi için Türk Tabipleri Birliği Sağlık Bakanlığı’na yazılı olarak başvurmuştur.(Gönderilen yazı için tıklayınız)

Hastaların kişisel sağlık bilgilerinin Bakanlık tarafından toplanması için gerekli olan bilgisayar programını hekimlerin piyasada adı verilen özel firmalardan kişisel olarak edinmeleri gerektiği bildirilmektedir. Hekimlerden istenen sözkonusu program bedellerinin önemli bir rakam tuttuğu aktarılmaktadır. Anayasa’nın 73. Maddesine aykırı olduğundan aynı yazı da bu hatalı uygulamanın da düzeltilmesi istenmiştir.

Birliğimiz çok sayıda başvuru üzerine Tabip Odalarımıza ve Uzmanlık Derneklerine hekimlerle paylaşılmak üzere bir açıklama metni ve onam formu iletilmiş, yazılarda önerilerimiz belirtilmiştir. (Açıklama metni ve onam formu için tıklayınız)

Konuya ilişkin gelişmeler oldukça paylaşılacaktır. Saygılarımızla.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi


Bu HABERİ Paylaş!