Basın Konseyi’nden Reha Muhtar’a Uyarı


  • Aralık 27, 2012
  • 2843

Vatan Gazetesi Yazarı Reha Muhtar'ın 9 ve 11 Kasım 2012 tarihlerinde yayımlanan, hekimlik mesleğini itibarsızlaştıran ve hekimleri hedef gösteren köşe yazılarına ilişkin, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) tarafından Basın Konseyi’ne yapılan şikayet başvurusu sonuçlandı.

Basın Konseyi,  Vatan Gazetesi Yazarı Reha Muhtar’ın uyarılmasına karar verdi.

Vatan Gazetesi’nde, 9 Kasım 2012 tarihinde; “Ameliyatımı Yanlış Yapan Doktor Maceraları…” ve 11 Kasım 2012 tarihinde; “Semra Hanım’dan Mektup Var…” başlıklarıyla Reha Muhtar imzasıyla yayımlanan köşe yazılarının ardından, TTB ve İTO, 20 Kasım 2012 tarihinde Basın Konseyi’ne şikayet başvurusunda bulunmuş, başvuru yazısında “Toplumsal bellek oluşturmakta önemli rol oynayan medya mensuplarının kişisel deneyim ve kanaatleriyle yazılan kimi makaleler ve yapılan haberlerin hekimlik mesleğini itibarsızlaştırdığını ve hatta hekimleri hedef tahtası haline getirdiğini bu üzücü vesileyle bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Yine bu çerçevede, Sayın Reha Muhtar hakkında basın meslek ilkeleri doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılmasını rica ediyor, hekimler hakkında olumsuz ve güven zedeleyici dil kullanılmaması konusunda genel bir duyarlılık geliştirilmesi için destek ve işbirliğinizi bekliyoruz.” denilmişti.

Basın Konseyi ise 17 Aralık 2012 tarihli Yüksek Kurul toplantısında, Vatan Gazetesi yazarı Reha Muhtar tarafından kaleme alınan yazılara ilişkin yapılan başvuruyu değerlendirdi ve karara bağladı.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, “kişilerin özel yaşamı kamu çıkarının gerektirdiği durumlar dışında yayın konusu olamaz” ibaresini içeren Basın Meslek İlkeleri’nin 5. Maddesi’nin ve “Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz” ibaresini içeren Basın Meslek İlkeleri’nin 6. Maddesi’nin ihlal edildiği sonucuna varılarak, Reha Muhtar’ın oy çokluğu ile uyarılmasına karar verildi.

Karar için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!