‘Tam Gün’ Yasaklarına İlişkin Anayasa Mahkemesi’nin Gerekçeli Kararı Yayımlandı


  • Ocak 03, 2013
  • 2676

650 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile ikinci kez getirilen çalışma yasakları Anayasa Mahkemesi tarafından 18 Temmuz 2012 tarihinde iptal edilmişti.

İptal kararı Resmi Gazete’nin 1 Ocak 2013 günlü sayısında yayımlandı. Anayasa Mahkemesi; “çeşitli kamu kurumlarında çalışan tabip, diş tabibi ve uzman tabip gibi kamu görevlilerinin ikinci işte çalışma yasağına ilişkin kuralların” 6223 Sayılı Yetki Yasası’nın kapsamında yer almadığı, bu nedenle bu alanının KHK ile düzenlemeyeceğini belirterek iptal kararı vermiştir (Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı).

Anayasa Mahkemesi, iptal kararının yürürlüğünü 1 Temmuz 2013 tarihine ertelemiştir. Ancak kararın yürürlüğünün sonraya ertelenmesi, Anayasaya aykırılığı Anayasa Mahkemesi tarafından saptanan kuralların uygulanmaya devam etmesi anlamına gelmemektedir.  Üniversiteler ve Sağlık Bakanlığı tarafından 650 sayılı KHK’nin İptal edilen hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesi kesinlikle hukuka aykırıdır.

İptal Kararının sonuçlarına ilişkin 20 Temmuz 2012 tarihinde TTB web sayfasında yayınlanan açıklama için tıklayınız (http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/hukuk-3256.html).

650 sayılı KHK’nin iptal edilen kararına dayanarak çalışma yasaklarının uygulamasına devam edilemeyeceğine ilişkin idare mahkemeleri tarafından verilen iptal kararları ve 26 Kasım 2012 tarihli TTB değerlendirmesi için tıklayınız (http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/hukukhaber-3452.html).

 


Bu HABERİ Paylaş!