Özel Sağlık Sigortaları Kongresi


  • Nisan 01, 2013
  • 5485

Odamız Temsilciler Kurulu Divan Üyesi Dr. Güray Kılıç, İstanbul Ticaret Odası’nca düzenlenen “Özel Sağlık Sigortaları Kongresi”ne konuşmacı olarak katıldı.

29 Mart 2013, Cuma günü İTO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede ayrıntılı bir sunum gerçekleştiren Dr. Güray Kılıç; Hükümetin uyguladığı Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla sağlık alanını uluslararası sağlık tekellerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda düzenlediğini, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın da bu çerçevede uygulamaya girdiğini vurguladı.

Dr. Kılıç; sağlığın finansmanında Genel Sağlık Sigortası ve katkı payının yeterli görülmediğini, bu noktada özel sağlık sigortasının devreye sokulduğunu belirtti. Sistemin en çok yoksulları, yaşlıları ve kronik hastaları zarara uğrattığına, hekimleri cendere altına soktuğuna dikkat çekti.

Dr. Güray Kılıç’ın yaptığı sunum için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!