Torba Yasa; TTB, TMMOB ve Diş Hekimlerine Darbe Niteliğindedir. Cumhurbaşkanı Yasayı Veto Etmelidir!


  • Temmuz 15, 2013
  • 2649

altYasalaşan “Torba”da, Sağlık Meslekleri Kurulu’nun diş hekimlerine, hekimlere süreli ve süresiz meslekten men cezası vermesi ile hastaların rızaları olmaksızın bütün kişisel bilgilerinin toplanması, işlenmesi ve paylaşılmasına ilişkin hükümler de bulunuyor. Her iki madde de daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından hukuksuz bulunmuştu. Bu uygulama ile hasta bilgilerinin saklanması olanaksız hale gelecektir. Dünyanın her yerinde meslekten men cezası meslek örgütleri tarafından verilirken bu yasa ile bu uygulama siyasi iktidarın emrine verilmektedir.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesine eklenen bir bentle "Harita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez. Vize veya onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler veya bunlara ait kuruluşların büro tescilleri iptal edilemez veya yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemez." düzenlenmesi yapılmıştır. Bu düzenleme ile meslek odalarının mesleki denetimi tamamen kaldırılmaktadır. Torba Yasa içerisine eklenen bu bentle TMMOB ve bağlı odalar etkisizleştirilmeye, itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır.

Aynı torbada daha önce TTB’nin asgari ücret belirleme hakkının elinden alındığı gibi, asgari ücret belirleme hakkı diş hekimlerinden de alınmaktadır. Asgari ücret belirleme hem hekim emeğinin korunması, hem de verilen sağlık hizmetinde kalitenin korunabilmesi açısından hayati değerdedir.

Düzenleme ile meslek odaları etkisizleştirilmeye, güçsüzleştirilmeye çalışılmaktadır. Cumhurbaşkanı bu hukuksuz yasayı veto etmelidir. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'den randevu talep ederek, konuyu kendilerine aktarmak için girişimlerimiz başlamıştır.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi


Bu HABERİ Paylaş!