İnsan Yaşamı, Hasta Mahremiyeti ve Hekimlik Değerleri “Torbalara” Sığmaz!


  • Temmuz 17, 2013
  • 4314

İstanbul Tabip Odası 18 Temmuz 2013’de (bugün) Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan mecliste yasalaştırılarak Cumhurbaşkanlığı onayına gönderilen ve kamuoyunda “Torba Yasa” olarak adlandırılan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında bir basın toplantısı düzenledi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. A. Özdemir Aktan, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Emel Atik’in katıldığı basın toplantısını Dr. Emel Atik açtı ve Torba Yasa süreci ile ilgili kısa  bilgilendirmenin ardından sözü TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. A.Özdemir Aktan’a verdi.

Prof. Dr. Aktan konuşmasında; sağlıkla ve sağlık mevzuatı ile ilgili son dönemde akıl almaz değişikliklerin olduğunu, bir ülkenin yasalarının ve bu yasalardaki değişikliklerin torba şeklinde yapılamayacağını, son yapılan düzenlemelerle bir torbanın içine yüzlerce yasa maddesinin ve buna bağlı düzenlemelerin sıkıştırılmış olduğunu, yasa yapmanın bu kadar basit ve özensiz olmaması gerektiğini belirtti.

Daha önce Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği  663 Sayılı KHK’de düzenlenen ve iptal sonrası tekrar torbaya alınan hususlara dikkat çekerek,  hasta bilgilerinin mahremiyetini ihlal eden bilgi paylaşımı ve veri aktarımı konusunda hastaların sağlık bilgilerinin herkesin eline geçmesi riskine karşı “Hasta bilgileri kutsaldır. Bu mahremiyetin ihlalini durdurmak için meslek örgütü olarak her platformda mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.

Torba Yasa düzenlemesi ile ilgili ikinci olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulması öngörülen Sağlık Meslekleri Kurulu için “ Dünyadaki uygulamalara bakıldığında disiplin cezalarının  meslek odaları tarafından verildiği görülür. Meslek odaları bu kararları objektif ve siyasi iktidardan bağımsız verir. Ancak Torba Yasa ile öngörülen ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulacak olan bu kurulun vereceği kararların tarafsızlığına inanmak güçtür.” ifadesini kullandı.

Açıklamada dikkat çekilen her iki konunun diş hekimlerini de ilgilendirdiği ve Türk Tabipleri Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği olarak bu konudaki çekincelerin öncelikle yazılı olarak Cumhurbaşkanlığına iletildiği ve Cumhurbaşkanlığından randevu talep edildiği ancak henüz bir geri dönüş alınmadığı bilgisi paylaşıldı.

Basın toplantısı, açıklama metninin, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu tarafından okunmasıyla sona erdi.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

İSTANBUL TABİP ODASI

Basın açıklaması metni için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!