Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Bir Haktır


  • Aralık 03, 2013
  • 3258Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği ve Türkiye Barolar Birliği’nin işbirliği ile kişisel sağlık verilerinin korunması amacıyla kurulan çalışma grubu kişisel sağlık verilerinin korunması, saklanması ve son günlerde kamuoyunu yakından ilgilendiren özel sağlık kuruluşlarından hizmet alımında damar-avuç içi- parmak okuma uygulaması ile ilgili bugün (03.12.2013) İstanbul Tabip Odası’nda ortak bir basın açıklaması düzenledi.

Açıklamaya Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. A. Özdemir Aktan, Türk Diş Hekimleri Birliği adına Dt. Ümit Yurdakul, TTB Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu adına Dr. Hasan Oğan ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ümit Şen katıldı.

Basın açıklaması metni için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!