Sağlık Torbası’nın İlk 20 Maddesi Kabul Edildi


  • Aralık 05, 2013
  • 2463

TBMM’inde ‘Sağlık Torba’  Tasarısı’nın 4 Aralık 2013 Çarşamba günü öğleden sonra başlayan görüşmelerine gece 01.30’da ara verildi. Aradan önce Tasarının ilk 20 Maddesi görüşülerek kabul edildi. Görüşmeler 09 Aralık 2013 Pazartesi gününe ertelendi.

Tasarının madde görüşmeleri sırasında, hemen her maddeye ilişkin muhalefet partilerinin milletvekilleri tarafından çok sayıda gerekçeli değişiklik önergesi verildi. Akılcı gerekçelerle tasarı maddelerinin yaratacağı olumsuzluklar dile getirilerek sorunları giderme amacıyla verilen önergelerden yalnızca biri kabul edildi.

AKP milletvekillerinin oyları ile maddeler sorgulamadan, tasarı maddelerini hazırlayan irade sahibi kim ya da kimler ise onların iradelerine uyularak oy kullanıldı.

Komisyonda kabul edilen belli başlı maddeler kısaca şunlar;

1-Sağlık Bakanlığının denetimine tabi sağlık kuruluşlarının denetim sırasında her türlü bilgi, belge ve kaydı gösterme zorunluluğu kabul edildi. Hastalara ait kişisel bilgilerin istisna tutulmasına ilişkin önergeler reddedildi.

2-Üniversitede çalışmadan Jet profesör olan Bakanlık bürokratlarının, bakanlıkta çalıştıkları sürelerin üniversitede çalışmış gibi sayılmasına ve akademik unvanları haksız bir biçimde kullanmalarına onay verildi.

3-Sağlık personelinin mesai saatleri dışında kuruma çağrılması adı altında, ikamet zorunluluğu gibi kölelik uygulamalarına kapı aralayan madde kabul edildi.

4-Bakanlığın hasta bilgilerinin bildirimi için kuracağı sistemin parasını hekimlere ve sağlık kuruluşlarına ödetmesine ilişkin düzenleme kabul edildi.

5-Memur olan hekimlerin mesai dışına muayene açamayacakları, serbest meslek icra edemeyeceklerine ilişkin düzenleme kabul edildi.

6- Yükseköğretim kurumlarında çalışan doçent ve profesörlerin, mesai bitiminde serbest çalışamayacaklarına, bunlardan ancak izin verilecek kişilerin özel hastane ve vakıf hastanelerinde çalışabileceklerine, bu durumda olanların alacakları paranın yarısına üniversitenin el koyacağına, dışarıdan sözleşmeli öğretim üyesi çalıştırılacağına ilişkin madde kabul edildi.

7- Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerindeki doçent ve profesörler ile eğitim sorumlularının Bakanlar Kurulu kararı ile üniversitelerdeki gibi kiralama sistemi ile mesai saatleri bitiminde özel hastaneler ve vakıf hastanelerinde çalışabileceklerine yönelik madde kabul edildi.

8-Hali hazırda mesai saatleri dışında mesleğini serbest olarak icra eden öğretim üyelerinin bu çalışmalarına üç ay içinde son vermeleri, vermeyenlerin öğretim üyeliği ile ilişkilerinin kesileceğine ilişkin madde kabul edildi.

9-Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi başkanlığında görevli personelin görev yaptıkları esnada sağlık personeli yokluğunda veya sağlık personeli ulaşıncaya kadar acil tıbbi müdahaleleri yapabilecekleri kabul edildi. İnsan haklarına aykırı müdahalelere ve delil karartılmasına yol açılacağına yönelik eleştiriler dikkate alınmadı.

10- Türk Tabipleri Birliği’nin uzun süredir önerdiği ve talep ettiği üzere; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve arkadaşları tarafından verilen önerge ile tıp fakültelerinde uzmanlık eğitimi gören hekimlerin, uzmanlık eğitimini tamamladıkları Sağlık Bakanlığı’na bildirildikten sonraki ilk devlet hizmeti yükümlülüğü kurasına kadar araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam edebileceklerine ilişkin düzenleme kabul edildi. Böylece Üniversitelerde uzmanlık eğitimini tamamlayan hekimlerin mecburi hizmet kurasına kadar işsiz kalmaları sorunu çözümlenmektedir.

Genel Kurul Tutanağı’nın tamamı için tıklayınız.

 


Bu HABERİ Paylaş!