İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Hizmetlerine SGK Ayda 14,5 Lira Destek Olacak


  • Aralık 27, 2013
  • 2548

6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği Kanununun 7. maddesinde düzenlenen işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini almalarıyla ilgili olarak desteklenmesine ilişkin yönetmelik 24/12/2013 tarihinde yayınlandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre SGK tarafından sağlanacak destekten Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri yararlanır. Hekim muayenehaneleri ile poliklinik ve merkez gibi yerler tehlikeli sınıfta değerlendirilmiştir. Bunlardan çalışanı ondan az olanlar çalışanların sağlık ve güvenliği hizmetleriyle ilgili destekten yararlanabilecektir.

Desteğin miktarı işyerinde çalışan sigortalı sayısı ve ay içindeki çalışma gününe göre belirlenir. Çalışan başına günlük miktarı, 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının %1,4’üdür. 2014 yılı ilk altı ayı için bu miktar (35,02*1,4/100=) 0,49 TL’dir. Örnek destek hesabı: Sağlık kuruluşunda iki çalışan olduğu ve 30 gün prim ödendiği takdirde aylık (0,49*2*30=) 29,42 TL destek verilecektir. Sağlık kuruluşunda 4 çalışan olduğu ve bunlardan biri ay içinde 20 gün çalışıp ayrılmış olduğunda (0,49*3*30+0,49*1*20=) 53,9 TL destek ödemesi yapılacaktır.

Sağlık ve güvenlik hizmetlerinin gerçek maliyetleri düşünüldüğünde destek miktarının oldukça düşük kaldığı görülmektedir. Ayrıca destek, SGK tarafından, her üç ay sonunda bir hesaplanarak ödenecektir. Ödemeler işverene yapılacak, böylece hizmet sunan kuruluş parasını işverenden her ay tam olarak alırken işveren desteğini üç ayın sonunda alabilecektir. Diğer yandan, işverenin SGK’ya prim ve benzeri borcu varsa bu destek borca mahsup edilebilecektir.

Destekten yararlanabilmek için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca hizmet sunucusu kabul edilen yerlerden birinden hizmet alınması için sözleşme yapılmış olması ve SGK’ya başvurulması gerekir. Yönetmelik 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu başvurunun şimdiden yapılarak o tarihten sonra uygulamaya konulması istenebileceği gibi anılan tarihten sonra da başvuru yapılabilir. Başvuru için ekteki örnek dilekçe kullanılabilir.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

1- İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

2- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

3- Başvuru dilekçesi örneği


Bu HABERİ Paylaş!