Unıversal Grubu’nda Ücretleri Gasp Edilen Meslektaşlarımızın ve Sağlık Çalışanlarının Yanındayız


  • Şubat 24, 2014
  • 3639Universal Hastaneler Grubu’na bağlı hastanelerin bir bir kapanması sonucu aylardır maaşları ödenmeyerek işten çıkarılan, tazminatları ödenmeyen çalışanlar İstanbul Tabip Odası’nın düzenlediği  ve SES ile Dev Sağlık-İş’in de destek verdiği eylemle 22 Şubat  2014 Cumartesi günü gruba ait Taksim Alman Hastanesi önünde biraraya geldi.

Toplanan grup sloganlar ve protesto düdükleri eşliğinde güvenlik görevlilerinin engellemek istemesine rağmen hastanenin avlusuna girdi. Burada grup adına öncelikle İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu konuştu. Dr. Çerkezoğlu konuşmasında, benzeri bir eylemi 4 yıl önce de yaptıklarını, ancak sağlık patronlarının emek sömürüsü üzerinden kar etmeyi adeta alışkanlık haline getirdiklerini, İstanbul Tabip Odası olarak gerek temsil ettiğimiz hekimlerin gerekse emeğinin karşılığını alamayarak Universal Grubu tarafından mağdur edilmiş hemşire, hastabakıcı, teknisyen, laborant vb. tüm sağlık çalışanlarının hak ve emek mücadelesinde haklarını elde edene kadar yanlarında olacaklarını ifade etti.

Daha sonra İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk yaptıkları konuşmalarda; 10 yıldan fazla bir süredir Sağlıkta Dönüşüm Programı ile dönüştürülen sağlığın hekimler, sağlık çalışanları ve hastaları nasıl mağdur ettiğinin artık görülmesi gerektiğini, bu mağduriyet duygusuyla nitelikli bir sağlık hizmeti vermenin de mümkün olamayacağını vurguladılar.
Dev Sağlık-İş Sendikası’ndan Funda Keleş ise örgütlü mücadelenin önemini değinerek, sendikaları adına hak arayışına devam eden Universal Grubu mağdurlarını selamladıklarını ve her türlü desteğe açık olduklarını ifade etti.

Universal Hastane Grubu Mağdurları adına Yasemin Ilıkan basın açıklamasını okudu. Ilıkan açıklamasında Universal Hastaneler Grubu'na bağlı 12 hastanede, 3 bin civarında çalışanın yaklaşık 10 aydır maaşlarını alamadığını ve çalışanların işten çıkarıldığını dile getirerek, bunlardan bir kısmının da tazminatlarının ödenmediğini anlatarak "Hak ettiği emeğinin karşılığı ücretleri aylarca ödenmeyen, hatta gasp edilen sağlık çalışanlarının kendi sağlıklarının da, bu ortamda sunacakları sağlık hizmetinin de zarar görmesi kaçınılmaz olacaktır. Söz konusu hastanelerde çalışanların haklarının bir an önce verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Eyleme hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hak kayıplarıyla ilgili TBMM’de soru önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt de katılımıyla destek verdi ve gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevapladı.

Açıklamanın ardından bir süre slogan atan grup, Taksim Meydanı'na yürüdükten sonra dağıldı. 

Basın açıklaması metni için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!