Özelde Çalışma Koşullarında Yeni Düzenlemeler Var


  • Mart 28, 2014
  • 2459

Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te 21 Mart 2014 tarihinde değişikliklere gidildi.

Değişikliklerin bazılarında Türk Tabipleri Birliği’nin açtığı davalarda verilen yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarına uygun lehe değişiklikler olmakla birlikte yargı kararlarına rağmen olumsuz bazı düzenlemeler de bulunmaktadır.

İlgili yönetmeliklerde yapılan değişiklikler hakkındaki bilgi notlarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilir. Meslektaşlarımızın bunları inceleyerek yapacağımız çalışmalarda yol gösterebilmesi için Türk Tabipleri Birliği’nin ttb@ttb.org.tr mail adresine 11 Nisan 2014 tarihine kadar önerilerini iletmeleri çok değerlidir.

Meslektaşlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle ilgili bilgi notu için tıklayınız.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişikliklerle ilgili bilgi notu için tıklayınız.

 


Bu HABERİ Paylaş!