Resmi Tatillerde Tüm Branşlardan Provizyon Verilmesi Uygulaması Kaldırıldı


  • Mart 28, 2014
  • 2577


Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği’nin girişimleri sonucu SGK, resmi tatil günlerinde (23 Nisan, 19 Mayıs, Kurban Bayramı ve Pazar günleri gibi) tüm branşlardan provizyon verilmesi uygulamasını kaldırdı.

Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Selçuk Atalay ve Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan, 8 Şubat 2014 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yadigar Gökalp İlhan ile özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sorunları üzerine bir görüşme gerçekleştirmişti.

Bu görüşmede öncelikle pazar günleri ve resmi tatil günlerinde özel sağlık kuruluşlarına provizyon verilmesi nedeniyle oluşan baskılar ve hekimlerin tatil günlerinde rutin poliklinik hizmeti vermek zorunda bırakılmaları, dinlenme hakkının ihlal edilmesi üzerinde durulmuş ve pazar günleri ve resmi tatil günlerinde aciller dışında rutin poliklinik hizmetleri için provizyon verilmemesi talebinde bulunulmuştu. Konuyla ilgili olarak 17 Şubat 2014 tarihinde ise SGK Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Op. Dr. Alper Süzen'le teknik detayların görüşüldüğü toplantı yapılmıştı. Öte yandan, Batman Tabip Odası ile pek çok tabip odası özelde çalışan hekimlerden imza toplayarak taleplerini SGK'ya iletmişlerdi.

21 Mart 2014 tarihinde SGK’dan yapılan duyuruda ATO ve TTB’nin taleplerinin kabul edildiği ifade edildi. Dolayısı ile 21 Mart 2014 tarihinden itibaren SGK resmi tatil günlerinde (23 Nisan, 19 Mayıs, Kurban Bayramı ve Pazar günleri gibi) tüm branşlardan provizyon verilmesi uygulamasını kaldırmıştır. Özelde ücretli çalışan hekimler açısından insani olmayan çalışma koşullarına yol açan ve bir hak gaspına dönüşen bu uygulamanın kaldırılması hekimler açısından önemli bir kazanımdır. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yadigar Gökalp İlhan’a ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Op. Dr. Alper Süzen'e talebimize verdiği olumlu cevaptan dolayı teşekkür ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

SGK Duyurusu için...


Bu HABERİ Paylaş!