Özel Hekimlikle İlgili Son Yönetmelik Değişikliklerine İlişkin Toplantı Daveti


  • Nisan 02, 2014
  • 2210

Sayın Meslektaşımız,
21 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik ve Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yer alan son değişiklikler, gerek muayenehanelerle ilgili gerekse özel sağlık kuruluşunda çalışan/çalışmaya başlayacak olan hekimlerin kadro durumlarıyla ilgili yeni düzenlemeleri beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede;

-    Muayenehanelerden istenen deprem raporu kalktı mı?
-    Muayenehanelerde asansör şartı hangi şekilde devam edecek?
-    Tıp merkezi ve özel hastanede çalışan hekimlerin kadro dışı geçici çalışma koşullarında ne değişiklikler oldu?
-    Yan dal uzmanlığına sahip hekimlerine kadro verilmesinde son durum nedir?
-    Özel hastanenin üniversite ile sözleşme yaparak öğretim görevlisi çalıştırması ne şekilde olacak?
-    Muayenehane hekimleri hangi koşulda özel hastanede nöbet tutabilecek?
-    Özel sağlık kuruluşları ile özel hastane birleşmelerinde son durum nedir?

sorularının yanıtlarını tartışacağımız ve konu ile ilgili düzenlemelerin İstanbul Tabip Odası Hukuk Danışmanı Av. O. Meriç Eyüboğlu'nun da katkılarıyla değerlendirileceği “AYAKTA TEŞHİS YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ve ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ’NDEKİ SON DEĞİŞİKLİKLER NELER GETİRİYOR?” konulu toplantı 8 Nisan 2014 Salı günü saat 19.00’da İstanbul Tabip Odası’nda  (Cağaloğlu)  yapılacaktır.

Toplantıya katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

İSTANBUL TABİP ODASI

Toplantı Tarihi : 8 Nisan 2014 Salı
Saati : 19.00
Yeri : İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu 4. Kat Cağaloğlu / İstanbul


Bu HABERİ Paylaş!