Son Yönetmelik Değişiklikleri Değerlendirme Toplantısı Tabip Odası’nda Yapıldı


  • Nisan 10, 2014
  • 2167“Ayakta Teşhis Yapılan Özel Sağlık KuruluşlarI HakkInda Yönetmelik ve Özel Hastaneler Yönetmeliği’ndeki Son Değişiklikler Neler Getiriyor?”
konulu Özel Hekimlik Komisyonu Toplantısı 8 Nisan 2014 Salı günü İstanbul Tabip Odası’nda 150 kişilik bir katılımla gerçekleştirildi. 

Toplantıda İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosundan Av. Meriç Eyüboğlu Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan  Özel Sağlık Kuruluşları Hk. Yönetmelik (ATTY) ve Özel Hastaneler Yönetmeliği ile ilgili değişikliklerle ilgili bilgi verdi.

Toplantının açılış konuşması İstanbul Tabip Odası Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu tarafından yapıldı. Dr. Ali Çerkezoğlu konuşmasında; “özel hekimlik alanının ve hekimlerin serbest çalışma hakkının İTO Yönetim Kurulu tarafından çok önemli görüldüğünü, bu alanda verilen mücadeleye değişik şekillerde destek verildiğini, bunun yanında Gezi olayları ile ilgili olarak sadece yaralılara yardım etme ‘suçlaması’ ile iki meslektaşımız hakkında dava açıldığını, bu arkadaşlarımıza destek olmak ve hekimlik mesleğine sahip çıkmak amacı ile 12 Nisan 2014 Cumartesi günü saat 12:30'da Dolmabahçe Bezmialem Valide Camii önünde yapılacak basın açıklamasına tüm hekimlerin katılmasının çok önemli olduğunu” ifade etti. Ayrıca 27 Nisan 2014 Pazar günü yapılacak tabip odası seçimlerine katılmanın ve tüm hekimlerin kendilerine yakın meslektaşlarını seçmelerinin demokratik meşruiyet yönünden önemini vurguladı.

Daha sonra İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu’ndan Av. Meriç Eyüboğlu sunumuna geçti.  Av. Meriç Eyüboğlu da yukarıda bahsi geçen iki meslektaşımızın davasının 7 Mayıs 2014 tarihinde, Odamız Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu'nun da içinde yer aldığı Taksim Dayanışması davasının ise 12 Haziran 2014 tarihinde yapılacağını bildirerek konuşmasına başladı.  Çevre hakkının, bir sağlık hakkı ve hatta bir insan hakkı olması nedeniyle her iki davanın da meslek örgütümüzü ve hekimleri ilgilendirmesinin anlam ve öneminin altı çizildi.  Bir diğer önemli konunun, Tam Gün Kanunu olarak bilinen kanun başta olmak üzere, hekimlerin çalışma koşul ve biçimlerini değiştirecek, belirleyecek torba yasanın Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde olduğu belirtildi.

Sunumun ilerleyen bölümlerinde;

•    ATTY Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte, Özel Hastane Yönetmeliğine göre daha fazla maddede değişiklik yapıldığı,
•    ATTY 15/2/2008'den bu yana tam 15 kez değiştirildiği ve bu değişiklilerin bütüne ilişkin değişiklikler değil, ama omurgayı sarsan, esaslı, çalışma biçimlerini, hatta genel olarak hekimliği değiştiren değişiklikler olduğu,
•    19 maddede değişikliğe gidildiği,
•    Muayenehanelerin planlama kapsamından çıkarıldığı,
•    Muayenehanelerde çalışma saatleri içinde hekim bulundurma zorunluluğu kaldırıldığı,
•    Muayenehanenin olduğu binada depreme dayanıklılık raporu bulundurma şartının kaldırıldığı,
•    Buna karşın muayenehane üst katta ise asansör bulunması şartının sürdüğü ancak asansöre ait ölçülerin kaldırıldığı,
•    Polikliniklerde kurucu hekimlerin tam zamanlı olarak poliklinikte çalışma zorunluluğu kaldırıldığı,
•    Poliklinik ortağının tek kalması ve üç ay içinde tabip ortak bulamaması durumunda polikliniğin muayenehaneye dönüştürülmesine izin veren düzenlemenin yürürlükten kaldırıldığı,
•    Tıp merkezlerinde otopark ihtiyacının yeterli olduğuna dair bir belgenin alınmasının yeterli kılındığı, Otopark Yönetmeliğindeki şartların aranmasının kaldırıldığı,
•    Tıp merkezlerinin cerrahi birim eklemesi yapabileceği

gibi bir sürü değişiklik tek tek ifade edilerek yorumlandı.

Daha sonra çalışma biçimine ilişkin düzenlemeler konuşuldu, kadrolu çalışma ile kadro dışı geçici çalışma bir kez daha ilişkilendirildiği ifade edildi. Salondaki katılımcıların her iki yönetmelikle ilgili farklı konulardaki soruları alındı. Konu bazında, çalışma biçimi ve değişiklikler yönünden soruların cevaplanarak yorumlandığı toplantı katılımcılar için oldukça verimli oldu.

Konu ile ilgili gelişme ve değerlendirmeler oldukça üyelerimizle paylaşılacaktır


Bu HABERİ Paylaş!