Resmi Tatillerde Çalışma Hakkında


  • Nisan 22, 2014
  • 6122

İstanbul Tabip Odası olarak özel sağlık kuruluşlarına gönderilen resmi tatil ve bayramlarda çalışma konusundaki yazımıza ulaşmak için tıklayınız.


22.04.2014 / 210829


Sayın Başhekim,

Bilindiği gibi yakın tarihteki 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı, 1 Mayıs “Emek ve Dayanışma Günü” ve sonrasında yaşayacağımız bütün resmi tatil günlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 21.03.2014 tarihli resmi duyurusuyla “MEDULA-Hastane Sistemi” üzerinden özel sağlık hizmet sunucuları için 01.04.2014 tarihi itibari ile resmi tatil günlerinde, 4400 branş kodlu acil branş, hemodiyaliz ve onkolojik tedavi dışında PROVİZYON verilmeyeceği açıklanmıştır.Sağlık hizmetlerinin doğası gereği, acil ve yataklı sağlık hizmetlerinin günün her saatinde ve yılın her gününde sunulması gerektiği kuşkusuzdur. Bu hizmetler, hekimler ve diğer sağlık personelinin büyük özverisi ile nöbet sistemiyle sürdürülmektedir.Genel tatillerde ise acil ve yataklı sağlık hizmeti dışında kalan genel sağlık hizmetlerinin sunulmasını zorunlu kılan bir neden bulunmamaktadır. Bu bakımdan, genel tatil günlerinde poliklinik hizmeti verilmeyerek çalışanların da tatil yapmasına olanak sağlanması gereklidir. Bu gerekliliğin işveren bakımından yükümlülük olduğunu, uyulmamasının tazminat ve idari ceza yaptırımı bulunduğunu da hatırlatırız.Bir yandan sağlık hizmetinin yüksek bir dikkat ve özen gerektirmesi diğer yandan çalışanların Anayasal hakkı olan dinlenme hakkının gözetilmesi gereği dikkate alınarak yasal ve deontolojik kurallar gereği genel tatil ve ulusal bayramlarda poliklinik hizmetleri verilmemesinin uygun olacağını sizinle paylaşmak isteriz.Bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğinize ve meslektaşlarımızın dinlenme hakkını gözeterek düzenleme yapacağınıza inanıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.


Saygılarımızla,


Dr. Ali ÇERKEZOĞLU
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu adına


Bu HABERİ Paylaş!