Avuçiçi Kimlik Taramaya Yürütmeyi Durdurma


  • Ekim 31, 2014
  • 2388Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hastanelerde ve sağlık merkezlerinde zorunlu hale getirilen ve “Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi” adı verilen avuç içi kimlik tarama sisteminin yürütmesi SES’in açtığı dava ile durduruldu.

SES üyesi Mahmut Konuk’u temsilen dava açan SES, uygulamanın kişilik haklarını düzenleyen yasalara ve Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek yürütmenin durdurulmasını istedi. Davayı gören Danıştay 15. Dairesi ise 2014/4562E sayılı ve 11 Eylül 2014 tarihli kararı ile uygulamanın dayanağı olan SUT Tebliği’nin ilgili maddelerinin yürütmesini durdurdu.

‘Uygulamanın hukuka uyarlılığı yok’

Daire, kararında Anayasa’nın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin kişilik haklarını koruyan maddelerine atıf yaptı. Kişisel verilerin korunması hakkının, kişinin insan onurunun korunmasının ve kişiliğini serbestçe geliştirebilmesi hakkının özel bir biçimi olduğunu, bireyin hak ve özgürlüklerinin kişisel verilen işlenmesi sırasında korunmasının amaçlandığını belirten daire, dava konusu işlemde hukuka uyarlılığın bulunmadığını, uygulanması halinde telafisi güç sonuçlar doğuracağını söyledi ve yürütmeyi durdurdu.

Karar için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!