Toplantı Daveti : Özel Sektörde Çalışan Hekimlerin Ücretlendirme ve Çalışma Biçimlerinde Yaşanan Sorunlar


  • Kasım 24, 2014
  • 2970

Değerli Meslektaşımız,

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu’nun Aralık ayında yapılacak olan geniş katılımlı toplantı konusu “ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN ÜCRETLENDİRME VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR” olarak belirlenmiştir.

Toplantı gündeminde;

  • Sözleşme, ücretlendirme
  • Hakediş, faturalandırma, vergilendirme
  • Asgari hekim ücreti
  • İş güvencesiz çalışma
  • Sistematik ücret gaspı


konularının ele alınması ve konunun uzmanları tarafından meslektaşlarımızın sorularının cevaplanması hedeflenmektedir.

16 Aralık 2014 Salı günü saat 19.00’da İstanbul Tabip Odası (Cağaloğlu)’nda yapılacak olan,  Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Hıdır ÖZDEN ile Odamız Hukuk Danışmanı Av. Meriç EYÜBOĞLU’nun konuşmacı olarak katılacağı toplantımıza katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.


İSTANBUL TABİP ODASI
ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU


Bu HABERİ Paylaş!