TTB Özel Hekimlik Uygulamaları İle İlgili İllere Ait Katsayılar Belirlendi


  • Aralık 22, 2014
  • 2388

Türk Tabipleri Birliği’nin özel hekimlik uygulamaları için yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2015 yılı için geçerli olacak katsayılar belirlendi.

Katsayılar için tabip odalarının görüşleri toplandı. Bunun yanında daha önce TTB Büyük Kongresi’nde ve Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Danışma Kurulu toplantılarında tartışıldığı ve karara bağlandığı biçimde bölgesel farklılıklar için T.C Kalkınma Bakanlığı’nın İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE-2011) çalışmasına göre illerin gruplandırılmasına uygunluk çalışması yapıldı. Daha önce oda bölgesi için belirlenen katsayılar yeni sistemin gereği olarak her il için ayrı ayrı belirlendi.

Bu çalışmada SEGE-2011 için uygunluk sağlanmaya çalışılırken mevcut katsayısı kendi bölgesine göre yüksek olan illerde düşürme yapılmadı, Tabip odalarının önerileri de dikkate alınarak 0,1 birim artış gerçekleştirildi. Bu illerde yıllar içerisinde kendi grubuyla aynı katsayıya ulaşması hedeflendi.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

TTB özel hekimlik uygulamaları 2015 katsayıları için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!