“Özel Sektörde Çalışan Hekimlerin Ücretlendirme ve Çalışma Biçimlerinde Yaşanan Sorunlar” Toplantısı yapıldı


  • Aralık 22, 2014
  • 2789İstanbul  Tabip  Odası  Özel  Hekimlik  Komisyonu tarafından düzenlenen ''ÖZEL  SEKTÖRDE  ÇALIŞAN  HEKİMLERİN  ÜCRETLENDİRME  VE  ÇALIŞMA  BİÇİMLERİNDE  YAŞANAN  SORUNLAR''  konulu toplantı 16 Aralık Salı akşamı Cağaloğlu merkez binada yapıldı. Toplantıya  konuşmacı  olarak  Serbest Muhasebeci ve Mali  Müşavir  Hıdır Özden ile Odamız Hukuk Danışmanı Av. Meriç Eyüboğlu katıldı.

Özel  Hekimlik  Komisyonu Sekreteri  Dr. Kemal  Özay tarafından moderasyonu yapılan toplantıya özellikle  özel  hastane  çalışanı  hekimler  yoğun  ilgi  gösterdiler.

Açılış konuşmasında Dr. Özay, günümüzde özel sağlık kuruluşlarında çok değişik çalışma, ücretlendirme ve vergilendirme biçimleri olduğunu belirterek aynı hastane içinde dahi hekimlerin birbirinden farklı biçimlerde çalıştığına ve ücretlendirildiğine vurgu yaptı ve bu toplantıda bu karmaşık durumu konuşmayı/tartışmayı hedeflediklerini ifade etti. Her geçen gün hekim emeğini daha da değersizleştiren bu sisteme karşı ortak bir mücadele hattı örmeyi amaçladıklarını dile getirerek, tüm hekimleri Özel Hekimlik Komisyonu faaliyetlerine katılmaya davet etti.

Toplantıda  ilk  sözü  alan  Serbest  Muhasebeci  ve  Mali  Müşavir  Hıdır  Özden giriş  olarak “serbest  meslek''  tanımı  üzerinde  durdu. Daha sonra konuşmasının devamında hekimlerin özel hastanelere hakedişleri  karşılığında verdikleri “serbest meslek makbuzu” veya “şirket faturası” biçimleri hakkında bilgi verdi. Bu çalışma biçimlerine ilaveten “ücretli çalışma” biçimini de aktardı ve mukayeseli bir karşılaştırma yaparak her iki sistemin avantaj ve dezavantajlarını katılımcılarla paylaştı.

İkinci  konuşmacı  olarak  Av.Meriç  Eyüpoğlu  ise  hekimlerin farklı çalışma biçimlerinin hukuki anlamda irdelemesini  yaptıktan  sonra  örnek  davalarla  hangi  çalışma  biçiminin   ne  gibi  hukuki    sonuçlar  doğuracağını detaylı olarak aktardı.

Her  iki  konuşmacı da hekimlerin hukuki olarak hastanelerde işçi statüsünde olduğunu ve aldıkları ücretler karşılığında diğer çalışanlar gibi herhangi bir belge (serbest meslek makbuzu/şirket faturası) vermek zorunda olmadıklarını, bu uygulamaların hukuki ve mali dayanağı olmadığını belirttiler.

Toplantıda  sunumlardan sonra katılımcı hekimlerin konu ile ilgili soruları konuşmacılar tarafından cevaplandırıldı ve katkılar alındı.

Toplantı  sonunda  ortaya  çıkan  ortak  irade  tabip  odasının  bu  konunun  takipçisi  olması,  hekimlerin  ise  çalıştıkları  kurumlarda  iş sözleşmesi yaparken ve ücretlendirme biçimlerini belirlerken daha bilinçli olmaları gerektiği yönünde şekillendi.


Bu HABERİ Paylaş!