Mesleğini Üniversite Dışında da İcra Eden Öğretim Üyelerinin Dikkatine

26.11.2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 6569 sayılı “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 32. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na, hukuki düzenlemelere, yargı kararlarına ve “eşitlik” ilkesine son derece aykırı olarak Geçici 70. Madde eklendi.

Yazının devamı için tıklayınız.


“Muayenehanemi kapatacağım” tıklayınız
“Çalıştığım özel hastaneden ayrılacağım” tıklayınız
“Muayenehanemde çalışmaya devam edeceğim” tıklayınız
“Özel sağlık kuruluşunda çalışmaya devam edeceğim” tıklayınız