Toplantı:TTB Asgari Ücret Tarifesi’nden TTB-HUV’a Geçiş


  • Ocak 07, 2015
  • 9228

Değerli Meslektaşımız,

Bilindiği gibi Türk Tabipleri Birliği özel hekimlik alanındaki tıbbi uygulama birimlerinin güncellenmesi çalışmalarını uzun bir süredir devam ettirmektedir.

Özel hekimlik alanındaki ücretlendirmelere temel teşkil eden, hekimlik uygulamalarına ait birimlerin yer aldığı ve en son 2008 yılında çıkarılan Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi 2015 yılından itibaren yerini; özel hekimlik ile ilgili uygulama ve birimlerin elektronik ortamda takip edileceği, ihtiyaç duyan kişi/kurumların bilgisayar sistemlerine entegre edilebilecek ve kurulan abonelik sistemi sayesinde kullanıcıların her türlü gelişmeden ve güncellemeden online olarak haberdar olabileceği Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (TTB-HUV)’na bırakmıştır.

TTB-HUV Sisteminin kurgusunda tıpta uzmanlık derneklerinin, özel sağlık sektörü ve sigorta temsilcilerinin de katılımıyla birçok toplantı yapılmış, bu kurumların da görüş ve katkıları alınmıştır.

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından;

-    İstanbul’da faaliyet gösteren hekimlere TTB-HUV Sistemi ile bilgi aktarmak,
-    Gerek hekimlerin gerekse sağlık kuruluşlarının yeni sistem ve geri ödeme ile ilgili olası sorularını cevaplamak, sorunlarını tespit etmek ve katkılarını almak,
-    TTB-HUV tarifesine geçmenin özel sektörde çalışan hekimlere etkilerini paylaşmak

amacıyla  20 Ocak 2015 Salı günü saat 19.00’da İstanbul Tabip Odası(Cağaloğlu)’nda   “TTB ASGARİ ÜCRET TARİFESİ’NDEN TTB-HUV’A GEÇİŞ” konulu bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıya konuşmacı olarak TTB-HUV Çalışma Grubu Başkanı Dr. Raif KAYA katılacaktır.

İstanbul’daki özel hekim ve özel sağlık kuruluşu yoğunluğu dikkate alındığında ayrıca konuyla ilgili ilk yapılacak toplantı olması nedeniyle bu önemli toplantıya katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

İSTANBUL TABİP ODASI
ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONUTTB-HUV SİSTEMİ VE SÜREÇLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKLERİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.

§ http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/huv-4399.html

§ http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/huv-4742.html

§ http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/huv-4802.html

§ http://www.ttb.org.tr/index.php/Yazismalar/1484-2014-4875.html

§ http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/huv-5002.html

§ http://www.ttb.org.tr/index.php/Yazismalar/1787-2014-5051.html

TTB – HUV Abonelik Formu için:

§ www.ttb.org.tr

§ https://www.ttb.org.tr/anketyap/index.php/229851


 


Bu HABERİ Paylaş!