TTB –HUV Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı Hakkında Önemli Duyuru


  • Ocak 14, 2015
  • 4165

Sayın Meslektaşlarımız,

2008 TTB Asgari Ücret Tarifesi’nin(TTB-AÜT) yerini alacak olan TTB Hekimlik Uygulamaları Veritabanı(TTB-HUV) çalışmaları, yoğun bir emek harcanarak, beklenenden daha kapsamlı olarak ve çok daha uzun bir sürede gerçekleştirilebilmiştir. Son değişiklikler 31 Aralıktan hemen önce yapılmış olup bilimsel ve objektif kriterler doğrultusunda, sonuçta hekimlerin olduğu kadar hastaların da yararına olan, hatta Özel Sağlık Sigortalar için bile daha iyi kabul edilebilecek bir şekil almıştır.

Bu yoğun ve zaman kısıtlılığı yaşanan süreçte, gelişmeleri meslektaşlarımız ile yeterli düzeyde paylaşmak mümkün olamamıştır. Son değişiklikleri sigorta şirketleri de henüz değerlendirememiş olup görüşmeler sürmektedir.

Yılbaşı nedeniyle sözleşme yenileme zamanı gelen bazı sigorta şirketlerinin, meslektaşlarımızı eski TTB-AÜT üzerinden sözleşme yapmaya zorladıkları, hatta ek protokol imzalatmaya çalıştıkları gözlenmektedir.
Sigortalar tarafından uygulanan tek taraflı dayatma yöntemi kabul edilmemeli ve sürecin tüm taraflar tarafından daha iyi değerlendirilebilmesi için zaman yaratılmalıdır.

TTB-HUV’un arkasında durarak savunmak hepimizin çıkarına olacaktır.

20 Ocak 2015 Salı günü saat 19.00’da İstanbul Tabip Odası (Cağaloğlu)’nda yapılacak olan “TTB ASGARİ ÜCRET TARİFESİ’NDEN TTB-HUV’A GEÇİŞ” toplantısında konuyu sizlerle ayrıntılı olarak değerlendirmek istiyoruz.

Gelişmeler hakkında sizleri bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.

Saygılarımızla,

İSTANBUL TABİP ODASI
ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU


20 Ocak 2015 toplantısının gündemi ve duyurusu için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!