TTB Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı Toplantısı İstanbul Tabip Odası’nda Yapıldı


  • Ocak 23, 2015
  • 3362Değerli Meslektaşlarımız,

20 Ocak 2015 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda “2008 TTB Asgari Ücret Tarifesinden  (AÜT) 2015 TTB Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV)’a Geçiş” konulu bir toplantı yapılmıştır. Toplantıya TTB HUV Çalışma Grubu Başkanı Dr. Raif Kaya katılmıştır. TTB HUV’da özel sigortalarla yaşanan süreç ve son durum hakkında bilgilendirme yapmıştır. Bu önemli toplantının satırbaşları aşağıda özetlenmiştir.
Özel Sigortalar ile yapılan görüşmelerde özel sigortaların TTB HUV’u büyük bir emek harcanarak oluşturulmuş özenli bir çalışma olarak değerlendirdiği ve takdir ettiği öğrenilmiştir. Özel sigortalar ve özel hastanelerin kendileri açısından sorunlu görülen 2 noktanın çözülmesi halinde derhal TTB-HUV’a geçebilecekleri anlaşılmaktadır:

1-    Eşleştirme sorunu: Özel sigortalar bu kapsamlı çalışmada ortaya çıkan çok sayıda yeni işlem ve değişiklik nedeniyle, TTB 2008 AÜT’ deki mevcut işlemler ile eşleştirmede zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdir. Eşleştirmenin kendileri tarafından tam anlamıyla yapılamamasının, sistemlerini yeni uygulamaya geçirmelerini engellediğini bildirmişlerdir. Eski işlem isimlerinin karşısına yeni işlem isminin birimiyle birlikte hazırlanarak yapılacak eşleştirmenin TTB tarafından kendilerine ulaştırılması halinde,  derhal uygulamaya geçebilecekleri öğrenilmiştir.

2-    TTB ile protokol imzalanması: Özel Sigortalar tarafından TTB HUV’a geçildikten sonra revizyonların gelişigüzel değil, saptanacak belli aralıklarla, tüm tarafları bilgilendirerek yapılacağına dair TTB ile tüm tarafların katılımıyla bir protokol imzalanmak istendiği öğrenilmiştir.

TTB HUV’a  geçişin tüm taraflar açısından pratik zorluklara yol açmadan ivedilikle gerçekleştirilebilmesi için, eşleştirmelerin uzmanlık derneklerinden her branş için süratle yapılarak TTB’ye ulaştırılması gerekmektedir. TTB eşleştirme konusunda uzmanlık derneklerinden talepte bulunmuş, eş zamanlı olarak TTB Hukuk Bürosu tarafından tüm tarafların katılımıyla karşılıklı imzalanacak bir protokol hazırlanmaya başlanmıştır.
Gelinen son noktada, TTB HUV’a ülke düzeyinde topyekün geçişte çok kısa bir sürede olumlu sonuçlanması beklenen bir sürece girildiği anlaşılmaktadır. TTB’nin de bu geçiş sürecini hızlandırmak için aktif olarak gerekli tüm girişimlerde bulunmaya devam ettiğini sizlerle paylaşmak isteriz.

Saygılarımızla,

İstanbul Tabip Odası
Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme KuruluBu HABERİ Paylaş!