Hazine'den Muayenehane Hekimlerinin Mesleki Sorumluluk Sigortası Hakkında Duyuru


  • Şubat 09, 2015
  • 1844

Hazine Müsteşarlığı, sigorta şirketlerinin artırımlı pirim ödemeleriyle ilgili hatalı uygulaması hakkındaki uyarımızı teyit ederek, sektör duyurusu yaptı.

Sigorta şirketleri tarafından muayenehane hekimlerine yönelik yapılan hatalı bilgilendirmeler üzerine, Türk Tabipleri Birliği tarafından, T.C. Sağlık Bakanlığı’na, Türkiye Sigorta Birliği’ne ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na yazı yazılmıştır.

Bu yazıda;  bazı tanılama işlemlerinin yapılması ya da hastanın ameliyat edilmesi gibi bazı tedavilerin yürütülmesi amacıyla özel hastanede verilen sağlık hizmetinin, hekimin tümüyle bağımsız şekilde muayenehanesinde yürüttüğü mesleki faaliyetinin bir parçası olduğu ve bu faaliyetin, yapılan sigorta poliçesi ile bir bütün olarak teminat altına alınmış durumda olduğu belirtilerek mesleğini sadece muayenehanesinde icra eden hekimlerin, özel hastanede vermek durumunda kaldıkları sağlık hizmeti nedeniyle sigorta poliçelerinde özel hastane vb. sağlık kuruluşu ismini bildirmelerine ve artırımlı prim ödemelerine gerek olmadığı hususunda doğru bilgilendirmenin yapılması talebimiz iletilmiştir.

Ne var ki Türkiye Sigorta Birliği’nce verilen yanıtta sonuç itibariyle; mesleğini kendi muayenehanesinde icra eden hekimlerin özel bir hastanede tanı, tedavi ve operasyonları gerçekleştirmesi durumunda bunu önceden sigortacıya bildirmesi ve fark primini ödemesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu nedenle; Türkiye Sigorta Birliği’nin sorunlara yol açabilecek hatalı yorumu konusunda uyarılması, yanlış bilgilendirmelerin düzeltilmesinin istenmesi ve uygulayıcıları ile tüm ilgililerinin doğru bilgilendirilmesi bir kez daha T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’ndan talep edilmiştir.

Bu yazımız üzerine Hazine Müsteşarlığı tarafından bir sektör duyurusu yapılmıştır. Duyuruda; mesleğini serbest olarak icra eden hekimlerin teşhis ve tedavi sürecinde sağlık hizmeti sunucularının imkanlarından yararlandıkları işlemlerinin ayrı iş ilişkisi olarak değerlendirilmediği, bu faaliyetlerin mevcut tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi kapsamında olduğu, ilgililerine bildirilmiştir.

Sonuç olarak; önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi, mesleğini sadece muayenehanesinde icra eden hekimlerin, özel hastanede verdikleri sağlık hizmeti nedeniyle sigorta poliçelerinde sağlık kuruluşunun adını bildirmelerine ve artırımlı prim ödemelerine gerek bulunmamaktadır.

Türk Tabipleri Birliği

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın yazısı için tıklayınız...


Bu HABERİ Paylaş!