Toplantı Daveti : Özel Hekimlikle İlgili Son Yönetmelik Değişiklikleri Değerlendirme Toplantısı


  • Şubat 13, 2015
  • 2379

Sayın Meslektaşımız,

Ocak ayı içinde Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde meydana gelen değişiklikler, yargı kararları, güncel durum ve 3 Ağustos 2010 öncesi açılmış muayenehanelerin uyum süresi ve işlemleri konularını tartışacağımız,  Odamız Hukuk Danışmanı Av. Meriç Eyüboğlu’nun da katılacağı toplantımız 24 Şubat Salı saat 19.00’da İstanbul Tabip Odası’nda (Cağaloğlu) yapılacaktır.
Katılımınızı bekleriz.

İstanbul Tabip Odası
Özel Hekimlik Komisyonu


Bu HABERİ Paylaş!