Toplantı Daveti : Özel Sağlık Sektöründe Yaşanan Meslek Etiği Sorunları


  • Mart 30, 2015
  • 2289

Değerli Meslektaşımız,

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenlenen toplantılarımız kapsamında bu ayın toplantı konusu “ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN MESLEK ETİĞİ SORUNLARI” olarak belirlenmiş ve aşağıda belirtilen konu başlıklarının tartışmaya açılması hedeflenmiştir.
Toplantımız 31 Mart 2015 Salı günü saat 19.00’da İstanbul Tabip Odası (Cağaloğlu)’nda yapılacaktır.

Katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

İSTANBUL TABİP ODASI
ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONUToplantı Alt Başlıkları:

- ÖZEL SAĞLIK ALANINDA HEKİMİN SAHİBİ OLMADIĞI KURUMDA ÇALIŞMASININ YOL AÇTIĞI “ETİK GERİLİMLER” NELERDİR?
Kurumun ciro baskısı / Performans / Kota uygulaması / Mobbing / Mutsuz hekim

- ÖZEL SAĞLIK ALANINDA HASTA HEKİM İLİŞKİSİNDE YAŞANAN “ETİK SORUNLAR” NELERDİR?
Hastaların etik dışı talepleri / Hekimin kararı / Şikayet / Mutsuz  hasta

- ÖZEL SAĞLIK ALANINDA “REKLAM” ETİK MİDİR? SINIRLARI NEDİR? KİM DENETLEMELİDİR?
Reklam yasakları / Medya / İnternet / Tabela Yönetmeliği

- TTB VE MESLEK ODALARIMIZDAN “MESLEKİ ETİK” KONUSUNDA BEKLENTİLERİMİZ
Odalarımızın yetki-yaptırım gücü nedir? / Ne olmalıdır?


Katılımcılar:

Prof. Dr. Selçuk Erez  (İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. İmdat Elmas  (İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Müdürü)
Op. Dr. M. Şükrü Güner  (TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi)
Dr. Av. Celalettin Cengiz  (İTO Hekimlik Uygulamaları Bürosu Koordinatörü)
Op. Dr. Samet Mengüç  (İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri)

Moderatör:

Dr. Ekrem L. Duman  (İTO Özel Hekimlik Komisyonu Başkanı)


Bu HABERİ Paylaş!