E-NABIZ : Sağlık Net2 ile Benzer mi? Hekim –Hasta ve Toplum Açısından Farklar Var mı?


  • Nisan 09, 2015
  • 2711

Değerli Meslektaşlarımız,

Son dönemde Odamıza meslektaşlarımız tarafından çokça sorulan, yapılan tebligatlar ve açılan davalarla birlikte tartışılmaya devam edecek olan “E-NABIZ” konusuyla ilgili başvurular gelmektedir.
Konu hakkında bilgi sahibi olmak, tartışmak ve önümüzdeki dönemde sağlık net2 ve e-nabız konularında yapılacakları planlamak adına İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenlenen “E-NABIZ : Sağlık Net2 ile Benzer mi? Hekim –Hasta ve Toplum Açısından Farklar Var mı?” konulu toplantı 14 Nisan 2015 Salı günü saat 19.00’da İstanbul Tabip Odası (Cağaloğlu)’nda  yapılacak ve İstanbul Tabip Odası Hukuk Danışmanı Av. Meriç Eyüboğlu konuşmacı olarak katılacaktır.

Gerek muayenehanesinde gerekse özel sağlık kuruluşunda çalışan meslektaşlarımızı yakından ilgilendiren bu toplantımıza katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

İSTANBUL TABİP ODASI
ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU


Bu HABERİ Paylaş!