Türkiye İnsan Hakları Vakfı’na Destek Ziyareti


  • Nisan 22, 2015
  • 2366Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV), Gezi Direnişi sürecinde SGK tarafından yapılan bir denetim sonucunda 130 bin TL’lik para cezası kesilerek baskı altına alınmak, sindirilmek istenmesi üzerine Yönetim Kurulu Üyelerimiz Vakfın İstanbul Şubesi’ne bir destek ve dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

21 Nisan 2015 günü gerçekleştirilen ziyarete Oda Başkanımız Prof. Dr. Selçuk Erez, Genel Sekreterimiz Dr. Samet Mengüç, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Dr. İncilay Erdoğan,Dr. Dilek Kanmaz, Dr. Ümit Şen, TTB 2. Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen katıldılar.

TİHV yöneticileriyle yapılan görüşmede, kurulduğu günden bu yana işkence gören insanların tedavi ve rehabilitasyonu için yoğun çaba gösteren, aynı tavrı ve çabayı Gezi direnişi sürecinde işkence gören vatandaşların tedavi ve rehabilitasyonu için de sergileyen  vakfın, kesilen haksız ve kasıtlı para cezası uygulamasıyla susturulmaya, baskı altına alınmaya çalışıldığı dile getirildi. TTB ve İstanbul Tabip Odası olarak TİHV’in yanında olunduğu, bu haksız uygulamalara karşı birlikte mücadele yürütüleceği belirtildi.

TİHV’in konuyla ilgili basın açıklaması için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!