“E-NABIZ VE SAĞLIKNET2” Konulu Toplantı İstanbul Tabip Odası’nda Yapıldı.


  • Nisan 24, 2015
  • 1996

Şubat-2015 döneminde Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2015/5 sayılı genelge doğrultusunda,  muayenehaneler başta olmak sağlık kuruluşlarına gönderilen tebligatlarla hasta bilgilerinin veri tabanına aktarılmasını öngören E-Nabız sistemi ve Sağlık Net2 konulu toplantı 14 Nisan Salı akşamı İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı.

Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenlenen ve açılışın Komisyon Koordinatörü Dr. Ekrem Duman tarafından yapıldığı toplantıda, moderasyonu ve ilk sunumu komisyon Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Hilmi Or yaptı. Dr. Hilmi Or konuşmasında; inovasyon, SGK-Medula Uygulamaları, 2012’den bu yana Sağlıknet2 ve kişisel sağlık verilerinin gizliliği ile ilgili olarak yaşananlar konusunda bilgi vererek Türkiye ve Almanya uygulamalarının karşılaştırmasını yaptı.

Sonrasında İstanbul Tabip Odası Hukuk Danışmanı  Av. Meriç Eyüboğlu yaptığı sunumda; Sağlık Bakanlığı tarafından kişisel sağlık verilerinin toplanması ve işlenmesi ile ilgili yasal ve hukuki süreci aktararak 663 Sayılı KHK’dan bu yana konuyla ilgili açılan davalar, Anayasa Mahkemesi kararları ve edinilen kazanımlar, toplanması istenen bilgiler, hekimin sır saklama yükümlülüğü, E-Nabız genelgesinin iptali için açılan dava, olası tebligatlara cevaben oluşturulan itiraz dilekçeleri konularında bilgi verdi.

Toplantı katılımcıların sorularının cevaplanması ve e-Nabız ile ilgili kapsamlı bir bilgilendirmenin üyelere gönderilerek bu konuda tıpkı Sağlıknet2’de olduğu gibi geniş katılımlı ve ortak bir tutum geliştirmenin mücadeleye katkı sunacağı görüşüyle son buldu.


Bu HABERİ Paylaş!