Toplantı Daveti : 6645 Sayılı Torba Yasa Sonrası Özel Hastane Ve Tıp Merkezlerinde Çalışan Hekimleri Bekleyen Ücretlendirme Sorunları


  • Mayıs 21, 2015
  • 2004

Değerli Meslektaşımız,

Son dönemde özel sağlık kuruluşlarından ücretlendirme biçimleriyle ilgili hekimlere yöneltilen talepler ve dayatmalar sonucunda meslektaşlarımız tarafından Odamıza başvurular iletilmektedir.
Bu doğrultuda, İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenlenen ve Nisan ayı içinde çıkan 6645 Sayılı Torba Yasanın özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlere yönelik etkilerini değerlendireceğimiz “6645 SAYILI TORBA YASA SONRASI ÖZEL HASTANE VE TIP MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN HEKİMLERİ BEKLEYEN ÜCRETLENDİRME SORUNLARI”  konulu toplantı 26 Mayıs 2015 Salı günü saat 19.00’da İstanbul Tabip Odası (Cağaloğlu)’nda yapılacaktır.

İstanbul Tabip Odası Hukuk Danışmanı Av. Meriç Eyüboğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı toplantıda;
-    6645 Sayılı Torba Yasa ile gelen değişiklikler
-    Hekim ücretlendirmesine etkileri
-    Fatura / Serbest meslek makbuzu verme
-    Hekimlere şirket kurma dayatması
-    Fatura / Serbest meslek makbuzu veren/vermeyen hekimlerin durumu
-    Sorular – Cevaplar

konu başlıklarına yer verilerek, siz değerli meslektaşlarımızın sorularının cevaplanması ve katkılarınızın alınması hedeflenmektedir.
Toplantıya katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
İSTANBUL TABİP ODASI
ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU


Bu HABERİ Paylaş!