6645 Sayılı Torba Yasa Sonrası Özel Hastane ve Tıp Merkezlerinde Çalışan Hekimleri Bekleyen Ücretlendirme Sorunları Toplantısı Yapıldı


  • Haziran 04, 2015
  • 2147İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenlenen “6645  Sayılı Torba  Yasa  Sonrası  Özel  Hastane  ve  Tıp  Merkezlerinde  Çalışan  Hekimleri  Bekleyen  Ücretlendirme  Sorunları” konulu toplantı 26 Mayıs 2015 Salı akşamı İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı.

Özel Hekimlik Komisyonu Sekreteri Dr. Kemal Özay’ın açılışını ve moderasyonunu yaptığı toplantıda Dr. Özay;  ülkemizde  artık  özel  sağlık  sektöründe  20.000’in  üzerinde  hekim  çalıştığını  ve  bu  hekimlerin  gerek  çalışma  koşullarının  gerek  ücretlendirme  biçimlerinin   kaotik  bir  durumda  olduğunu, sendikalarının  olmadığını  ve  bu  nedenle hekim  emeğinin  bu  kurumlarda  günden  güne  sistematik  olarak  değersizleştirildiğini  belirtti. Son torba  yasanın bu  durumu  daha  da  kötüleştirdiğini  ifade  eden  Dr. Kemal  Özay  toplantının  amacının  bu  yasa  ile  şirket  kurma  baskısı  yaşayan  hekimlerin  sorunlarına  çözüm  bulmak  olduğunu ifade etti.

Sonrasında İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu’ndan Av. Meriç Eyüboğlu konuşmasında; halen  özel  sağlık  kurumlarında  uygulanan  ücretlendirme  biçimlerinin  zaten  yasa  dışı  olduğunu,  son torba  yasa  ile  de  bu  uygulamaya yasal  bir çerçeve oluşturulmaya çalışıldığını  anlattı.  Normal  yasal   sürecin  diğer  çalışma  alanlarında  olduğu  gibi   hekimlerin  ücretlerinin  bordrolu  bir  hale  getirilmesi,  SGK  primlerinin  ise  tavan  ücretinden  işveren  tarafından  ödenmesi  olduğunu  belirten  Av.Meriç  Eyüboğlu  daha önce konuyla ilgili açılan benzer davalarla ilgili bilgi vererek torba  yasada  yer alan metinden fatura  kesme  ile  ilgili  herhangi  bir  zorunluluk  anlamının çıkarılmaması gerektiğini ifade etti.

Toplantıda  söz  alan  hekimler  kendi  kurumlarında  bu  konu  ile  ilgili son  iki  haftadır  yaşadıkları  baskıyı  anlattılar. Konuyla ilgili katılımcıların soruları cevaplandırıldı ve katkıları alındı.

Toplantı  sonunda;  hekimlere  şirket  kurma  zorunluluğunun  bu  düzenleme ile dayatılamayacağı, konuyla ilgili çıkacak alt hukuki düzenlemelerin (yönetmelik, yönerge vb.) takip edileceği ,  şirket  kurmanın  hekimlerin  özlük  haklarında  ciddi  kayıplar  yaratacağı,  gelirlerinde  bir  artma  olmadığı  halde  (sözleşme  koşulları  aynı  kalmakta)  giderlerinde  (  vergi,  şirket  giderleri, malpratktis  halinde  tazminat  yüklerinin  hekime  yükleneceği  vs.) ciddi  artışlar  olacağı  tüm  katılımcıların  ortak  kanaatleri  olarak  belirlendi.

Konu ile ilgili düzenlenecek hukuki bilgilendirmenin üyelere iletileceği ve bu yasa metnine dayanarak hekimlere ücretlendirme biçimiyle ilgili mobbing uygulayan özel sağlık kuruluşlarına karşı her zaman İstanbul Tabip Odası olarak hekimlerin yanında yer alınacağı vurgulanarak toplantı sonlandı.

Konu ile ilgili hukuki değerlendirme için tıklayınız

https://www.istabip.org.tr/3921-uecretli-calan-hekimler-cin-yeni-doenem-oezel-salk-kuruluu-hekimden-hizmet-satn-alyormu-gibi-yapacak-.html


Bu HABERİ Paylaş!