Önemli Duyuru : Uyum Sürecinde Olan Muayenehaneler İle İlgili Yangın Önlemleri - İtfaiye Raporu – Konusunda Bilgilendirme


  • Temmuz 07, 2015
  • 3369

Değerli Meslektaşımız,

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik’te 3 Ağustos 2010 tarihinde yapılan değişiklikler ile muayenehaneler için “standart” adı verilen düzenlemeler getirilmiş,  yeni fiziki koşullara uyun süresi de bir yıl olarak belirlenmişti. Ancak hem meslek odamızın hem de muayenehane hekimlerimizin değerli mücadelesi sonucunda, “uyum süresi” 3 Ağustos 2015 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu tarihten sonra da hekimlerin mesleki bağımsızlığının önemli bir parçası olan muayenehane açma yani mesleği serbest olarak icra etme hakkı; gerek Türk Tabipleri Birliği, gerek tabip odaları ve gerekse hekimlerin şahsen yürüttüğü hukuk mücadelesinin temel konusu olmuş ve süreç içinde hekimler lehine bir dizi kazanım da elde edilmiştir.

3 Ağustos 2015 tarihine az bir süre kalması nedeniyle,  Yönetim Kurulumuz ve Özel Hekimlik Komisyonumuz tarafından, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile birebir görüşmeler yapılmış, Hukuk Büromuzun desteğiyle metinler oluşturularak, geniş katılımlı bilgilendirme toplantıları yapılarak hekimlerin bu sürece hazırlıklı olmaları planlanmıştır.
Danıştay tarafından verilen iptal kararları sonrasında, uyum sürecinde olan muayenehaneler yönünden yerine getirilmesi en zor koşul olarak  “yangınla ilgili önlemlerin alındığına ilişkin İtfaiye Müdürlüğünden alınması gereken belge” kalmıştı.

Bu sorunu aşmak için İTO Özel Hekimlik Komisyonu olarak İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile Aralık 2014 tarihinden beri sürdürdüğümüz görüşmelerin sonuncusunda şifahi olarak; SADECE  -3 Ağustos 2010 tarihinden önce açılmış ve faaliyetine aynı adreste devam eden- yani uyum sürecinde olan muayenehaneler için, muayenehanede gerekli olan yangınla ilgili önlemlerin alındığını belirten HEKİM BEYANININ yeterli olacağı, “İTFAİYE RAPORUNUN ARTIK İSTENMEYECEĞİ” ifade edilmiştir.

Son 3 hafta içinde İtfaiye Raporu olmaksızın başvurup Uygunluk Belgelerini almış olan -uyum sürecindeki ve adresini değiştirmemiş olan- meslektaşlarımızın olması nedeni ile bu bilgilendirmeyi yapmak gereğini duyduk.

Meslektaşlarımızın, muayenehanelerinin bağlı olduğu ilçe sağlık müdürlüğü başvurularında, ilgili görevlilerin bilgi eksikliği / izin aylarında olmamız / yeni görevi devralmış olmaları vb. gibi nedenlerle aslında iptal edilmiş olan İtfaiye Raporu konusunda farklı ısrarlarla karşılaşmaları muhtemeldir. Bu durumda sorunun çözümlenmesi için ilgili görevlileri doğrudan İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL TANI VE TEDAVİ MERKEZLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Adres : İstanbul  Sağlık Müdürlüğü Ek Bina-2  Peykhane Cad.No.30 Çemberlitaş/İstanbul Tel: 212 516 25 45/ Dahili 1125)  ile temasa geçmeleri için kibarca zorlamalarında yarar bulunmaktadır.

Bu vesileyle İstanbul Tabip Odası olarak, muayenehane açmanın “uygunluk belgesi” şartına bağlanmasının, mesleğimizi serbest icra etme hakkımıza haksız ve hukuksuz bir müdahale olduğu konusundaki düşüncemizi, ayrıca uyum sürecindeki muayenehanelere tanınan avantajların serbest çalışmaya yeni başlayacak ya da adres değiştirecek muayenehanelere tanınmamasının yarattığı haksızlığa karşı olduğumuzu ve tüm bu nedenlerle “Uygunluk Belgesi” şartının bütünüyle iptal edilmesi/kaldırılması yönündeki mücadelemizi ısrarla sürdüreceğimizi bir kez daha belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.


Not: Gerek yangın önlemleri gerekse istenilen diğer şartlar ile ilgili eksikler olsa bile, mevcut belgeler ile 3 Ağustos 2015 tarihinden önce İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurulması gerektiğini, aksi takdirde cezai işlem ve hak kayıpları ile karşı karşıya kalınabileceğini de önemle anımsatmak isteriz.


Saygılarımızla,

İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU
İSTANBUL TABİP ODASI ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU


 

 


Bu HABERİ Paylaş!