Serbest Meslek Mensubu ve Şirket Sahibi/Ortağı Hekimler İçin E-Tebligat Hakkında Bilgilendirme


  • Aralık 17, 2015
  • 1327

Değerli Meslektaşlarımız,

Vergi daireleri tarafından mükelleflere yapılan gönderilerin elektronik ortamda yapılmasını mümkün kılacak olan Elektronik Tebligat (e-tebligat) uygulamasına geçmek 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren zorunlu olacaktır.

Gerek şirket sahibi, gerekse serbest meslek mensubu olarak çalışan hekimlerin de bu sisteme dahil olmaları gerekmektedir.

Serbest meslek mensubu olarak çalışan meslektaşlarımız, vergi dairelerinden veya internet vergi dairesinden elde edebilecekleri Gerçek Kişiler İçin Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bağlı bulundukları vergi dairesine başvurarak ya da internet vergi dairesini kullanarak elektronik tebligat adreslerini aktive edebileceklerdir.

Şirket sahibi hekimlerin ise, yine aynı şekilde ulaşabilecekleri, Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat başvurmaları gerekmektedir. Ancak e-tebligat başvurusu, noterden vekaletname (vekaletnamede e-tebligat başvurusu yapma ve şifre almaya yetkili olma ibaresi mutlaka bulunmalıdır.)  verilerek yetkili kılınan kişiler aracılığıyla da yapılabilmektedir.

E-tebligat sistemini kullanmak zorunda olup bildirimde bulunmayan ve e-tebligat sistemine dahil olmayanlara idare tarafından Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 355. Maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanacağından (bu cezanın yaklaşık 1.300 TL. civarında olduğu öğrenilmiştir.), meslektaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için mali danışmanları ile de teyit ederek gerekli girişimde bulunması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

İSTANBUL TABİP ODASI

E-tebligat ile ilgili tanıtım sunumu için tıklayınız.

E-tebligat ile ilgili tanıtım broşürü için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!