SGK Ek Sözleşme Dayatması İmza Kampanyası


  • Ocak 18, 2016
  • 1475

Sosyal Güvenlik Kurumu  25.12.2015 tarihli “Duyuru” ile 1.1.2016 tarihinden itibaren sağlık sektöründe çalışan hekim sözleşmelerinde  “hekimin SHS ile birlikte müteselsilen sorumlu olduğunu ve Kanunda kendisine yüklenen sorumluluk ve cezai müeyyideleri bildiğini” beyan eden hükmün yazılmasını istemiştir.

Bu uygulama birçok açıdan hukuk dışıdır ve hekimlik mesleğine yapacağı olumsuz etkilerin yanı sıra hekimler önemli mağduriyetlerle karşı karşıya kalacaktır.

Konuyla ilgili hukuksal mücadele tarafımızca başlatılmış olup bunun yanı sıra, hekimlerin doğrudan haklarını demokratik olarak araması ve tepkilerini ortaya koyması konunun çözümünde daha etkili olacaktır.

Bu nedenle aşağıdaki metnin hekimler tarafından 26 Ocak 2016 tarihine kadar imzalanması önemlidir. Türk Tabipleri Birliği tarafından metin içeriği ve katılan hekim sayısı SGK Müdürlüğüne iletilecektir.

İmza kampanyasına katkı ve katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

Dilekçe için tıklayınız…


Bu HABERİ Paylaş!