‘Özel Hekimlikte Sorunlar ve Biz’ Forumu İstanbul Tabip Odası’nda Yapıldı


  • Mart 18, 2016
  • 1722

İstanbul Tabip Odası 14 Mart etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Özel Hekimlikte Sorunlar ve Biz’ konulu forum 16 Mart Çarşamba akşamı İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı.

Moderatörlüğünü Özel Hekimlik Komisyonu Koordinatörü Dr. Ekrem Duman ve Komisyon Sekreteri Dr. Kemal Özay’ın yaptığı forumun açılışında Dr. Ekrem Duman; Ankara’da yaşanan can kayıplarının gölgesinde bir 14 Mart’ın buruk geçtiğini, Odanın bazı etkinliklerinin iptal edildiğini ancak hekimlerin bir araya gelmesine vesile olan bu tip forum, panel  ve ziyaretlerin iptal edilmeyerek aksine daha sık bir araya gelmenin mesleki dayanışmayı kuvvetlendirdiğini belirterek forumu açtı. 

Muayenehanelerle ilgili genel değerlendirme ve son dönemde karşılaşılan sorunlara yönelik katılımcılardan da gelen soru ve katkılarla devam edilen forumun ikinci bölümünde ise Özel Hekimlik Komisyon Sekreteri Dr. Kemal Özay ‘Özel Sağlık Sektörü ve Sorunları’ konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda son 20 yılda özel sağlık sektörünün, bu alanda faaliyet gösteren kurumların ve bu kurumlarda çalışan hekim/sağlık çalışanın yaşadığı değişim ve dönüşümü aktaran Dr. Özay, özellikle 2002 sonrası Sağlıkta Dönüşüm Programı ile gelinen noktada sistemde ve işleyişte yaşanan çarpıklıkları örneklerle ve rakamlarla katılımcılara aktardı. Bu alanda çalışan hekimlerin sorunlarının nitelikli ücret gaspı, taşeron hekimlik, güvencesiz çalıştırma, sendikasızlık, mesleki tükenmişlik sendromu, çalışma saatlerinin fazlalığı, aşırı nöbet, uygun olmayan çalışma koşulları, yetersiz mesleki eğitim, yetersiz istirahat vb. ana başlıkları halinde tasnif edildiği sunumun sonunda bu kategorik sorunların çözümünde “Ne yapmalı” sorusuna cevap arandı.

Katılımcıların katkı ve sorularının alınarak cevaplandırıldığı bu bölüm ile forum sona erdi. Tüm katılımcılar ve hekimler 3 Nisan 2016 tarihinde Türk Tabipleri Birliği Özel Özel Hekimlik Kolu’nun düzenlediği ve İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğini yapacağı Özel Hekimlik Çalıştayı’na davet edildi. 


Bu HABERİ Paylaş!